Niedziela 9 października

1. Przyjmujemy na wypominki roczne , jednorazowe i Mszę św. roczną w I wtorki miesiąca. Wypominki roczne są czytane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 10:00. Wypominki jednorazowe będą odczytane w pierwszym tygodniu listopada. Msza św rocznicowa jest poprzedzona odczytaniem osób za które jest odprawiana przez 12 miesięcy.

2. Nabożeństwa Różańcowe w naszym kościele są o godz 17:30. We wtorki i piątki są połączone ze śpiewem akatystu pomiędzy tajemnicami. W piątki nabożeństwo jest prowadzone przez członków kół różańcowych. Prosimy członków kół o obecność na nabożeństwie i aktywne uczestnictwo.

3. W czwartek 13 października o godz 17:30 będzie ostatnie nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy szczególnie członków parafialnych zespołów.

4. Ks. Bartosz zaprasza młodzież klas ósmych i pierwszych szkół licealnych i techników na spotkanie formacyjne do sakr. bierzmowania. Na pierwsze spotkanie, wraz z rodzicami, zapraszamy 21.10 o godz. 19:00. Spotykamy się na placu przed kościołem.