Duszpasterze parafii

Ks. Kanonik dr Mirosław Jaworski

Proboszcz parafii tel 22 628 55 61

Studia teologiczne odbył w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie w latach 1980 – 1986.
1986 – 1987 wikariusz parafii Lubochnia w dekanacie Rawskim.
1987 – 1991 został skierowany na studia Historii Kościoła na Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie oraz został mianowany kierownikiem Ośrodka Duszpasterskiego w Burakowie par. Łomianki (obecnie parafia). Mieszkał przy klasztorze Sióstr Niepokalanek.
1991 – 1992 rok doktorancki na Uniwersytecie Ludwika Maksymiliana w Monachium i kapelan Sióstr Karmelitanek w Monachium.
1992 – 1994 Duszpasterz Świata Pracy przy kościele św. Stanisława Kostki i przez rok wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym.
1994 – 1995 wikariusz par. Chrystusa w Londynie.
1995 – 2007 dyrektor Caritas Archidiecezji Warszawskiej.
2007 – 2020 Proboszcz w parafii św. Stefana. W tym czasie przeprowadził modernizację schodów kościelnych, dokończył remont CO w kościele zapoczątkowany przez ks. Stanisława Stradomskiego, zakupił nowe organy. Dokonał częściowej renowacji plebanii.  Sprowadził figurkę Matki Bożej Fatimskiej z Fatimy do parafii a parafianie ufundowali koronę. Zamówił na Węgrzech obraz św. Stefana. Nawiązał współpracę z ambasadą Węgier. Każdego roku obchodzone jest w parafii święto narodowe Węgier. Stworzył we współpracy z siostrami Nazaretankami Program przygotowania rodziny do I Komunii św. Program jest zawarty w dwóch książkach „Przygotowanie rodziny do I Komunii św. dziecka” oraz „Mamo tato kim jest Pan Bóg”. Za jego kadencji powstały nowe grupy parafialne: Odnowa w Duchu św., Grupa młodych rodzin i grupa Modlitwy Jezusowej. Wprowadził zwyczaj śpiewania Akatystu w parafii. W roku 2015 wymieniono całą instalację elektryczną kościoła a w 2016 roku kościół został pomalowany.

2020 – Proboszcz Parafii św. Aleksandra w Warszawie. Zmodernizował częściowo plebanię m.in instalację gazową. Wprowadził do kościoła obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej w szacie perłowej autorstwa o. Augustyna Jędrzejczyka będący darem Sióstr Nazaretanek, bł.Franciszki Siedliskiej założycielki Nazaretanek, św. Pawła VI papieża oraz św. Aleksandra patrona parafii wszystkie autorstwa Sneżany Viteckiej malarki z Grodna.


Ks. mgr Dariusz Furmanik

Wikariusz, Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych
kom. 602 120 833
xdarekf@poczta.onet.pl


Ks. dr Andrzej Sikorski

urodził się w Warszawie.  27 maja 2007 roku w Archikatedrze Warszawskiej z rąk kard. Kazimierza Nycza otrzymał święcenia prezbiteratu. Dyplom magistra teologii uzyskał 11 maja 2007 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela. Temat pracy: „Wychowanie dzieci i młodzieży do dojrzałego korzystania ze środków społecznego przekazu”. W roku 2012 podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, gdzie przygotowywał rozprawę naukową pt. „Dyskurs medialny o sytuacjach kryzysogennych w polskim Kościele katolickim. Analiza wybranych tytułów prasowych i  źródeł internetowych w latach 2005-2019 pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Olędzkiego, którą obronił w marcu 2022 roku uzyskując tytuł doktora.

Współpracuje z wieloma ośrodkami i instytucjami medialnymi udzielając wypowiedzi i komentując wydarzenia w Polsce. Zaangażowany na rzecz Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od kilku lat zasiada w kapitule przy Business Centre Club w ramach konkursu „Firma dobrze widziana”.


ks. dr Robert Bańdur

Wykładowca w Akademii Katolickiej w Warszawie


Ks. dr Grzegorz Bachanek

Rezydent, Adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Ks. Maciej Będziński

dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Kapłan Diec. Radomskiej. Święcenia kapłańskie 2006. W Warszawie od 2014. Dr dogmatyk. Członek zarządu Stowarzyszenia żywy różaniec, stowarzyszenia naukowego personalizm oraz stowarzyszenia misjologów polskich.


Ks. mgr Adam Grabowski

Doktorant i Wykładowca na UKSW
Mieszka na plebanii


Ks. dr Andrzej Luter

duszpasterz i publicysta, doktor teologii ekumenicznej; asystent kościelny Towarzystwa „Więź”, członek redakcji kwartalnika WIĘŹ i Zespołu Laboratorium WIĘZI. Autor książek „Ekspostkatolik” i „Kino wiecznie młode”. Publikuje także na portalu wiez.pl,  w „Tygodniku Powszechnym” i innych czasopismach i periodykach społeczno – kulturalnych.


Ks. Kazimierz Sowa

ur. 31 lipca 1965 r. w Libiążu w Małopolsce. W 1990 r. ukończył studia teologiczne na Papieskiej Akademii Teologicznej (dziś Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) w Krakowie i został prezbiterem Archidiecezji Krakowskiej. W latach 90. kontynuował studia w zakresie dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim i z zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Związany z mediami, kierował m.in. Radiem Plus i telewizją religia.tv. W Warszawie współpracował z duszpasterstwem Środowisk Twórczych i Kościołem Wizytek. W 2021 inkardynowany do Archidiecezji Warszawskiej, rezydent Parafii św. Aleksandra. Dziennikarz i publicysta, mieszka poza plebanią.