Ks. prałat dr Tadeusz Balewski

Proboszcz parafii
tel. 22 628 55 61
balewskit@op.pl


Ks. mgr Dariusz Furmanik

Wikariusz, Diecezjalny Duszpasterz Głuchoniemych
kom. 602 120 833
xdarekf@poczta.onet.pl


Ks. lic. mgr Paweł Powierza

Wikariusz i Duszpasterz Studentów
tel. 22 393 72 43


Ks. dr Grzegorz Bachanek

Rezydent,
Adiunkt w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
g.bachanek@uksw.edu.pl


Ks. prałat dr Tomasz Atłas

Ks. Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych
Mieszka na plebanii


Ks. mgr Adam Grabowski

Student UKSW
Mieszka na plebanii