Sakrament Chrztu Św.

Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom w każdą I i III niedzielę miesiąca o godz. 13.00 w dolnym kościele. Konferencja przygotowująca do udzielenia sakramentu chrztu odbywa się w II i IV niedzielę miesiąca o godz. 13.45 w sali Jana Pawła II w kościele dolnym. Po konferencji – na tydzień przed chrztem jest spisywany w kancelarii parafialnej mieszczącej się przy ul. Książęcej 21 – akt chrztu. Tej czynności mogą dokonać jedynie rodzice dziecka, któremu będzie udzielony sakrament chrztu.


Sakrament Bierzmowania

Młodzież przygotowuje się do sakramentu bierzmowania przez dwa lata tzn. w III klasie gimnazjum i I klasie licealnej. Spotkania odbywają się w grupach prowadzonych prze animatorów. Całością zespołu kieruje ks. mgr Paweł Powierza. W parafii od kilku lat nie jest udzielany sakrament bierzmowania dla dorosłych. Parafia nie prowadzi także kursów przygotowujących do tego sakramentu w formie skróconej dla dorosłych.


Sakrament pokuty i pojednania

Sakrament pokuty jest sprawowany poza Mszą św. w każdy piątek w godz. 16.30-18.00. Jest możliwość spowiedzi w czasie każdej Mszy św. W czasie rekolekcji, dni poprzedzających Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocny – spowiedź odbywa się według programu podawanego w ogłoszeniach parafialnych. Parafia uczestniczy w Nocy Konfesjonałów.


Eucharystia

Przygotowanie dzieci i ich rodziców do I Komunii św. odbywa się jeden raz w miesiącu i dodatkowo w czasie Mszy inicjacyjnych. Ponadto, dzieci przygotowują się do I Komunii św. na lekcjach religii w szkole i przez udział we Mszy św. o godz. 12.00 w każdą niedzielę w ciągu roku szkolnego. Dzieci pogłębiają życie Eucharystyczne po przyjęciu I Komunii św. poprzez obchód I Piątków Miesiąca uczestnicząc we Mszy św. o godz. 17.00. Z Eucharystią jest związany kult Najświętszego Sakramentu. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość całodziennej, indywidualnej adoracji odbywa się w każdy piątek w godz. 9.30 – 19.00.


Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni przygotowują się do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa uczestnicząc w trzymiesięcznym kursie. Konferencje odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.30 w kościele dolnym. Danie na tzw. zapowiedzi dokonuje się na 3 miesiące przed terminem zawarcia Sakramentu Małżeństwa.


Sakrament Namaszczenia Chorych

Sakrament Namaszczenia Chorych jest udzielany chorym w kościele (jeżeli tego pragną) lub w czasie odwiedzin duszpasterza z posługą Komunii św. Ta posługa odbywa się w formie zorganizowanej jeden raz w miesiącu w każdą I sobotę miesiąca. Dwa razy do roku, na wiosnę i w jesieni, jest Dzień Chorych połączony ze Mszą św. i udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.