Niedziela 2 październik

1.W ramach duszpasterstwa ZACHEUSZ, zapraszamy na regularny cykl katechez dla dorosłych w naszej parafii. Pierwsza katecheza odbędzie się w poniedziałek 03.10 o godz. 19:00 w sali kominkowej przy Książęcej 21.Temat katechezy: Wiara,religia,zabobon. Co to znaczy „WIERZĘ”?

2. Zapraszamy chętnych biegaczy na BIEGANIE z DOBRĄ NOWINĄ. Każda sobota o godz. 10:00. Start spod kościoła.

3. Nabożeństwa październikowe w naszej parafii będą w dni powszednie o godz 17:30 a w niedzielę po Mszy św o godz 17:30.

4. W poniedziałek odbyło się pierwsze spotkanie Rady Parafialnej. Proces powoływania Rady będzie dalej trwał. Mówiliśmy m.in o pracach na Pl Trzech Krzyży.

5. Przyjmujemy na wypominki roczne , jednorazowe i Mszę św. roczną w I wtorki miesiąca

6. W naszej parafii rozpoczęły się warsztaty Wreszcie żyć-12 kroków ku pełni życia”:

.Warsztat jest

·         Jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności związanych z relacjami zarówno w rodzinie jak i poza nią.

·         Jest drogowskazem jak nawiązać relacje z Panem Bogiem

·         Jest skierowany do osób, które czują się osamotnione, doświadczających poczucia skrzywdzenia

·         Polecamy osobom, które chciałyby wzmocnić swoje poczucie własnej wartości.

·         Celem warsztatu jest zdrowie duchowe i psychiczne, poczucie, że żyje się w zgodzie ze sobą, z Panem Bogiem

Grupa liczy maksymalnie 12 osób i jest zamknięta. Oznacza to, że w trakcie trwania warsztatu nie mogą do niej dołączyć nowe osoby.

Spotkania grupy odbywają się 1x w tygodniu przez okres około 2,5 lat.

1 spotkanie trwa 2 h.

 Zapisu na warsztaty należy dokonać samodzielnie przez formularz na stronie www.12krokow.com.pl