Koncert dla Ukrainy

K O Ś C I Ó Ł  P W . Ś W . A L E K S A N D R A
P L A C  T R Z E C H  K R Z Y
Ż Y , W A R S Z A W A

Studenci UMFC
UMFC


3 kwietnia 2022, godz. 14:00

WSTĘP WOLNY


WYKONAWCY

Diana Pomaz – akordeon

Anastazja Gizińska – akordeon

Yana Rechkina – organy

Hanna Zhohlava – skrzypce

Julia Tsarik – flet poprzeczny


W PROGRAMIE

J. S. Bach

D. Scarlatti

J. Ph. Rameau

G. P. Telemann

L. Boelmann

N. Hakim

Yana Rechkina urodziła się w Brześciu, gdzie z wyróżnieniem ukończyła
szkołę muzyczną im. G. Szyrmy na fortepianie. Dwa lata później rozpoczęła
studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie
organów prof. J. Wróblewskiego. Obecnie jest na ostatnim roku studiów
licencjackich. Yana zajmuje się czynnie organizacją wieczorów muzyki
fortepianowej, kameralnej i organowej w Brześciu, na których także często
występuje.

Hanna Zhohlava urodziła się w Brześciu. Ukończyła Republikańskie Liceum
Muzyczne w Mińsku, Białoruś. Przez dwa lata zatrudniona była jako artystka
orkiestry symfonicznej w Filharmonii Brzeskiej. Obecnie studiuje na drugim
roku studiów licencjackich na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w
Warszawie w klasie skrzypiec dr.hab Christiana Danowicza.

Diana Pomaz i Anastazja Gizińska urodzone w Grodnie, Białoruś. Studiowały
akordeon w muzycznym college’u w Grodnie w klasie prof. Vladimira
Kukolowicza i Svietlany Keduk. Od 2019 roku studiują na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie akordeonu prof. dr hab.
Klaudiusza Barana. Zespół posiada w zanadrzu szeroki repertuar, w tym muzykę
polifoniczną barokową, klasyczną muzykę akordeonową XX wieku oraz wiele
dzieł muzyki rozrywkowej.

Julia Tsarik – W 2018 r. ukończyła z wyróżnieniem szkołę muzyczna II stopnia w
Brześciu i rozpoczęła pracę jako nauczycielka w szkole muzycznej, później – w
Teatrze Brzeskim jako pierwsza flecistka orkiestry symfonicznej.

Brała czynny udział w warsztatach fletowych prowadzonych przez wybitnych
flecistów. Julia jest także laureatką konkursów muzycznych. Wywalczyła między
innymi III Nagrodę za utwór orkiestrowy na ogólnokrajowym konkursie
młodych kompozytorów przeprowadzonym w Akademii Muzycznej w Mińsku w
2019 r. Obecnie kontynuuje studia na UMFC na dwóch kierunkach: gra na flecie
oraz dyrygentura symfoniczno-operowa.