Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 9 grudzień

6:30

xAG

+Janina Krystyna Kowalczyk greg 11

xAL

7:15

xAL

+Janina, Teresa, Aniela, Stanisław, Tadeusz, Roman i ich rodzice

xDF

8:00

xDF

+Teresa Sapkiewicz greg 9

xAG

15:00

xDF

Ślub Magdalena i Stanisław

16:00

xDF

+Helena Wasilewska w 12 rocz śmierci

xMJ

17:00

xMJ

+Wojciech Boguszewski greg 21

xAS

18:00

xAS

+Krystyna Zgrodzka w 12 rocz śm. Jej zm. rodzice Maria i Antoni Wojtowiczowie

xDF

Niedziela 10 grudzień

7:00

xAL

+Jadwiga Makulec i zm z rodziny

xDF

8:30

xKS

+Janina Krystyna Kowalczyk greg 12

xAL

10:00

xMJ

Za parafian

xKS

11:30

chrzest

11:30

xAS

+Włodzimierz Kucharski w 23 rocz śmierci

xMJ

13:00

xMJ

O Boże błog dla Wojciecha w dniu urodzin

13:00

xAG

+Grzegorz Ochocki

xAS

16:00

xAG

+Marek Buczkowski

xAS

16:00

xDF

+Maciej Michniewicz

17:30

xDF

+Wojciech Boguszewski greg 22

xAG

19:00

xAS

+Teresa Sapkiewicz greg 10

xDF

Poniedziałek 11 grudzień

6:30

xMJ

+Janina Krystyna Kowalczyk greg 13

xDF

7:15

xDF

+Zenon Patoka miesiąc po śmierci

xAL

8:00

xAL

+Wojciech Boguszewski greg 23

xMJ

16:00

xAS

+Aleksander Żukowski. Helena i Władysław o Boże Miłosierdzie

xAG

17:00

xAG

+Teresa Sapkiewicz greg 11

xMJ

18:00

18:00

xMJ

xBP

+ za dusze w czyśćcu cierpiące

Bierzmowanie

xAS

Wtorek 12 grudzień

6:30

xAS

+Janina Krystyna Kowalczyk greg 14

xDF

7:15

xDF

+Wojciech Boguszewski greg 24

xAG

8:00

8:00

xAG

xMJ

Za kapłanów pracujących w par św. Aleksandra

+Marianna Piekarniak

xAS

16:00

16:00

xAG

xDF

+Teresa Sapkiewicz greg 12

+Jan i Maria

xAL

17:00

xAL

Za pracowników świeckich parafii św. Aleksandra

xMJ

18:00

xMJ

Za członków grup parafialnych z par św. Aleksandra

xAG

Środa 13 grudzień

6:30

xMJ

O Boże błog dla Bartłomieja w dniu urodzin

xAG

7:15

xAG

+Janina Krystyna Kowalczyk greg 15

xMJ

8:00

xMJ

+Tadeusz, Teodora Wojciechowscy, dziadkowie Bełdzikowscy i Wojciechowscy. Rodzeństwo: Marian, Irena, Wacław,Marek, Krzysztof, Leszek, Paulina Helnan

xAG

16:00

xDF

+Wojciech Boguszewski greg 25

xAS

17:00

xAL

+Teresa Sapkiewicz greg 13

xDF

18:00

18:00

xAS

xDF

Ewa i Tomasz Kaczmarscy w 20 rocz Sakr. Małżeństwa

+Cecylia i Bronisław Piotrowscy

xAL

Czwartek 14 grudzień

6:30

xAG

+Janina Krystyna Kowalczyk greg 16

xAL

7:15

xAL

+Ryszard Jasiński

xMJ

8:00

xMJ

+Wojciech Boguszewski greg 26

xAG

16:00

xDF

+Teresa Sapkiewicz greg 14

xAS

17:00

xAS

+Magdalena Gawin w 55 rocz śm

xDF

18:00

xDF

O dobrego i katolickiego męża dla Alicji

xAS

Piątek 15 grudzień

6:30

xAG

+Edmund Lewicki w 16 rocz śm

xAL

7:15

xAL

+Janina Krystyna Kowalczyk greg 17

xAG

8:00

xAG

O opiekę i potrzebne łaski dla Aniki oraz Leny

xAL

16:00

xAS

+Ryszard Ławecki

xDF

17:00

xDF

+Wojciech Boguszewski greg 27

xMJ

18:00

xMJ

+Teresa Sapkiewicz greg 15

xDF