Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 24 grudzień

6:30

xDF

+Andrzej Romaniuk greg 24

xBK

7:15

xMJ

+Andrzej Gaida greg 14

xDF

8:00

xBK

ks. Adam Grabowski w dniu imienin

xMJ

8:00

xGB

Za Ewę Kołakowską w dniu imienin jako wyraz wdzięczności ksieża

`

8:00

xAL

+Elżbieta Kamińska greg 24

8:00

xAG

+Marek Grodek greg 1

Niedziela 25 grudzień

24:00

xMJ

O Boże błog dla Teresy Purzyckiej

xDF

24:00

xBK

O Boże błogosławieństwo dla Jana i Doroty Bohatyrewicz z okazji 44 rocz małżeństwa

24:00

xGB

+Andrzej Gaida greg 15

8:30

xMJ

rez

xBK

10:00

xBK

Za parafian

xMJ

11:30

xDF

+Józefa Jeziorowska w 40 rocz śm. Irena i Szczepan Raszplewicz

xGB

13:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 25

xDF

16:00

xAG

O Boże błog dla Genowefy i Jerzego Latosińskich z okazji 58 rocz ślubu

xAL

17:30

xAL

+Elżbieta Kamińska greg 25

xKS

19:00

xKS

+Marek Grodek greg 2

xAG

Poniedziałek 26 grudzień

7:00

8:30

XKS

xAL

+Andrzej Gaida greg 16

+Elżbieta Kamińska greg

XAL

xAG

10:00

11:30

XMJ

xAG

O Boże błog dla Barbary i Bogdana Rojewskich z okazji 40 rocz ślubu

+Marek Grodek greg 3

XGB

xMJ

13:00

xGB

+Zygmunt Ciecierski i jego rodzice

xAG

16:00

xBK

+Barbara i Kazimierz w 6 rocz śm.

xDF

17:30

xDF

+Andrzej Romaniuk greg

xBK

19:00

xBK

+rodzice Stefania i Wacław

xDF

Wtorek 27 grudzień

6:30

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 27

xDF

7:15

xDF

+Elżbieta Kamińska greg 27

xBK

8:00

xDF

+Marek Grodek greg 4

xBK

16:00

xAG

+Konrad Plottke o szczęście wieczne w niebie

xAL

17:00

xAL

+Dusze w czyśćcu cierpiące

xMJ

18:00

xMJ

+Andrzej Gaida greg 17

xAG

Środa 28 grudzień

6:30

xAG

+Andrzej Romaniuk greg 28

xGB

7:15

xGB

+Marek Grodek greg 5

xMJ

8:00

xMJ

+Elżbieta Kamińska greg 28

xAG

8:00

xBK

+Janina Przeracka w 50 rocz śm

16:00

XDF

+Janina i Józef Janczak w 1 rocz śm.

xAL

17:00

xAL

+Stefan Świtalski i Jan Bączyński

xBK

18:00

xBK

+Andrzej Gaida greg 18

xDF

Czwartek 29 grudzień

6:30

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 29

xAL

7:15

xAL

+Krystyna i Władysław Niegowscy, Marianna Flaga

xMJ

8:00

xMJ

+Marek Grodek greg 6

xBK

16:00

xAG

O Boże błog dla wnuków; Zosia , Jaś, Filip, Helenka Bogumił oraz babcia Basia

xDF

17:00

xDF

+Andrzej Gaida greg 19

xAG

18:00

xAG

+Elżbieta Kamińska greg 29

xDF

Piątek 30 grudzień

6:30

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 30

xAG

7:15

xAG

Łukasz Kraszewski w 32 rocz urodzin o dary Ducha św.

xAL

8:00

8:00

XAL

xAG

+Elżbieta Kamińska greg 30

+Marek Grodek greg 7

xGB

16:00

xBK

+Stanisław Grabczan w 21 rocz odejścia o łaske zbawienia

xDF

17:00

xMJ

+Marianna, Józef, Henryk ,Zygmunt i Janina Jakubik

xDF

18:00

+Wiesław Sieńczewski i zmarli z rodziny

18:00

xDF

+Andrzej Gaida greg 20

xMJ