Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 10 grudnia

6:30

xDF

O zdrowie i Boże błog dla Wojciecha w dniu urodzin

xBK

7:15

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 10

xDF

8:00

xBK

+Władysław Rynowiecki

8:00

xDF

+Helena Szczepańska greg 27

xMJ

13:00

Ks. Kardynał u Białorusinów

16:00

16:00

XAL

xAG

+Elżbieta Kamińska greg 10

O uzdrowienie Luis Eduardo Cabrera Avila

xGB

17:00

xGB

+Włodzimierz Kucharski w 22 rocz śm

xAG

18:00

xAG

Aniela, Maria, Franciszek Hamer; Rozalia, Mirosława, Aniela, Maria, Krystyna

xAL

Niedziela 11 grudnia

7:00

XAL

+Andrzej Romaniuk greg 11

xDF

8:30

xKS

+Helena Szczepańska greg 28

xAL

10:00

xMJ

Za parafian

xKS

11:30

xGB

Alina, Stefan, Zbigniew Piskorz

11:30

xBK

W int Marysi Moraczewskiej z okazji18 urodzin

xMJ

13:00

xMJ

rez

13:00

xDF

rez

xGB

13:00

xBK

Aleksander Żukowski, Helena i Władysław

16:00

xGB

rez

xDF

17:30

xDF

+Andrzej Gaida greg 1

xGB

19:00

xAL

+Elżbieta Kamińska greg

xDF

Poniedziałek 12 grudnia

6:30

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 12

xDF

7:15

xDF

+Helena Szczepańska greg 29

xAL

8:00

8:00

xAL

xDF

+Elżbieta Kamińska greg 12

W intencji Dagmary o zdrowie, błogosławieństwo i zdrowe potomstwo

xMJ

16:00

xBK

+Jan Zakrzewski

xGB

17:00

xBK

+Andrzej Gaida greg 2

xGB

18:00

xGB

+Bronisława Potakowska w 4 rocz śm

xBK

Wtorek 13 grudnia

6:30

xBK

rez

xDF

7:15

xDF

+Jadwiga i rodzice

xBK

8:00

8:00

XDF

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 13

Anna i Gotie w 15 rocz ślubu o Boże błog

xBK

16:00

xBK

+Elżbieta Kamińska greg 13

xAL

17:00

xAL

+Andrzej Gaida greg 3

xMJ

18:00

20:00

xMJ

+Helena Szczepańska greg 30

Rekolekcje Parlament

xAG

Środa 14 grudnia

6:30

xAG

+Andrzej Romaniuk greg 14

xGB

7:15

xGB

+Andrzej Gaida greg 4

xMJ

8:00

xMJ

+Elżbieta Kamińska greg 14

xAG

16:00

xDF

+Joanna i Piotr Zając, Irena Hosoń

xAL

17:00

xAL

+Jan, Józefa Komor, Marek, Andrzej i Tomasz

xBK

18:00

xBK

Irena Dobecka w 28 rocz sm; Tadeusz Dobecki w 26 rocz śm. Zmarłych z rodzin Dobeckich i Błaszczyków

xDF

Czwartek 15 grudnia

6:30

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 15

xAL

7:15

xAL

+Andrzej Gaida greg

xMJ

8:00

xMJ

+Elżbieta Kamińska greg 15

xBK

16:00

xAG

+Dusze w czyśćcu cierpiące

xDF

17:00

xDF

+Jan i Krzysztof Jabłońscy; Teresa i Krzysztof Dąbrowscy, Bożena Biernat i Zdzisław Monficki

xAG

18:00

xAG

xDF

Piątek 16 grudnia

6:30

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 16

xDF

7:15

xDF

dantis

xAL

8:00

xAL

O Boże błog dla księży i siostry pracujących w parafii

xGB

16:00

xAG

+Elżbieta Kamińska greg 16

xMJ

17:00

xMJ

+Dusze w czyśćcu cierpiące

xAG

18:00

xAG

+Andrzej Gaida greg 6

xMJ