Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 3 grudzień

6:30

xDF

+Andrzej Romaniuk greg 3

xBK

7:15

xMJ

Helena Szczepańska greg 20

xDF

8:00

xBK

+Elżbieta Kamińska greg 3

xMJ

16:00

xAL

+Zygmunt i Zofia Dudek w 5 rocz śm

xGB

17:00

xGB

+Danuta Nauman greg 28

xAG

18:00

18:00

xAG

xGB

+Donata Danuta greg 27

W intencji Michała o zdrowie i przyjęcie na studia

xAL

Niedziela 4 grudzień

7:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 4

xDF

8:30

8:30

xAG

xDF

+Danuta Nauman greg 29

+Elżbieta Kamińska greg

xGB

10:00

xMJ

Za parafian

xAG

11:30

xBK

+Stanisława i Stefan Żaczek

xAL

13:00

xAL

+Barbara Krasnodębska

xDF

16:00

xBK

+Donata Danuta greg 28

xKS

17:30

xKS

O rozwój modlitwy różańcowej w parafii i błogosławieństwo Boże dla członków Żywego Różańca

xMJ

19:00

xMJ

Helena Szczepańska greg 21

xBK

Poniedziałek 5 grudzień

6:30

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 5

xDF

7:15

xDF

Helena Szczepańska greg 22

xAL

8:00

xAL

+Donata Danuta greg 29

xMJ

16:00

xBK

+Zofia Filipiak, Stanisław, Józef, Henryka Miastowscy

xAG

17:00

xAG

+Danuta Nauman greg 30`

xGB

18:00

xGB

+Elżbieta Kamińska greg 5

xBK

Wtorek 6 grudzień

6:30

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 6

xDF

7:15

xDF

Helena Szczepańska greg 23

xBK

8:00

xDF

+Elżbieta Kamińska greg 6

xBK

16:00

16:00

XAG

xMJ

Za Aleksandra w podzięce za życie i światło Ducha św

+Michał czyli Witek Michałowski w 5 rocz śm

xAL

17:00

xAL

+Donata Danuta greg 30

xMJ

18:00

xMJ

Msza roczna

xAG

Środa 7 grudzień

6:30

xAG

+Andrzej Romaniuk greg 7

xGB

7:15

7:15

XGB

xDF

Helena Szczepańska greg 24

+Mikołaj Pomiankowski

xMJ

8:00

xMJ

+Elżbieta Kamińska greg

xAG

16:00

XDF

O Boże błog dla siostry Miriam z okazji imienin

xAL

17:00

xAL

Iwetta Matuszewska, Eugeniusz i Maria oraz Alicja Woronicz

xBK

18:00

xBK

xDF

Czwartek 8 grudzień

6:30

6:30

XBK

xDF

dantis

Helena Szczepańska greg 25

xAL

7:15

xAL

+Andrzej Romaniuk greg 8

xMJ

8:00

12:00

xMJ

xMJ

+Jan Bednarek w 19 rocz śm

Godzina Łaski Msza zbiorowa

XBK

xDF

16:00

xAG

rez

xDF

17:00

xDF

+Marian Biel

xAG

18:00 18:00

XAG

xBK

+Marian, Maria i Janina Dąbrowscy

+Elżbieta Kamińska greg 8

xDF

Piątek 9 grudzień

6:30

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 9

xAG

7:15

xAG

Helena Szczepańska greg 26

xAL

8:00

xAL

+Elżbieta Kamińska greg 9

xGB

16:00

xBK

+Helena Wrzesińska w 11 rocz śm

xDF

17:00

xDF

Dusze w czyśćcu cierpiące

xMJ

18:00

18:00

XMJ

xAG

+Włodzimierz w 5 rocz śm

+Jacek Kowalski

xDF