Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 19 listopad

6:30

xDF

+Helena Szczepańska greg 6

xBK

7:15

xBK

+Donata Danuta greg 13

xDF

8:00

xBK

+Danuta Nauman greg 14

xDF

16:00

xAL

rez

xGB

17:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 19

xAG

18:00

xAG

+Irena Murkowska w 31 rocz śm

xAL

Niedziela 20 listopad

7:00

xGB

+Dariusz Ładziak 1 rocz śm

xDF

8:30

xAG

+Danuta Nauman greg 15

xGB

8:30

xDF

+Helena Szczepańska greg 7

10:00

xAL

Za parafian

xAG

10:00

xBK

+Regina Sochacka

11:30

xBK

rez

xAL

13:00

xAL

+Stefania i Stanisław Frąc

xDF

16:00

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 20

xKS

17:30

xKS

+Andrzej i Genowefa Szczypek

xAG

19:00

xAG

+Donata Danuta greg 14

xBK

Poniedziałek 21 listopad

6:30

xAG

O Boże błog, opiekę Maryi dla Urszuli i jej rodziny

xDF

7:15

xDF

+Helena Szczepańska greg 8

xAL

8:00

xAL

+Donata Danuta greg 15

xAG

16:00

xBK

O Boze błog i opiekę MB dla Julii

xMJ

17:00

xMJ

+Danuta Nauman greg 16

xGB

18:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 21

xBK

Wtorek 22 listopad

6:30

xBK

+Helena Szczepańska

xDF

7:15

xDF

+Helena Szczepańska greg 9

xBK

8:00

8:00

XDF

xMJ

+Józefa, Władysław i Salomea

+Renata Laskowska w I rocz śm

xBK

16:00

xAG

+Donata Danuta greg 16

xAL

17:00

xAL

+Danuta Nauman greg 17

xMJ

18:00

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 22

xAG

Środa 23 listopad

6:30

xAG

+Wanda Zdzisław Piszcz

xGB

7:15

xGB

+Helena Szczepańska greg 10

xMJ

8:00

xMJ

+Józef Urbanowicz w 43 rocz Irena Urbanowicz, zm z rodzin Kopaczyńskich i Stochmalów

xAG

16:00

xDF

+Donata Danuta greg 17

xAL

17:00

17:00

xAL

xDF

+Danuta Nauman greg 18

+Marcin Grzymała

xBK

18:00

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 23

xDF

Czwartek 24 listopad

6:30

xBK

Dziękczynna za wysłuchane modlitwy. O łaskę nawrócenia, siłę w pokonaniu trudności dla Pawła Witolda

xAL

7:15

xAL

+Helena Szczepańska greg 11

xMJ

8:00

xMJ

+Donata Danuta greg 18

xBK

16:00

xAG

+Marianna i Zgmunt Kobylińscy. Kazimierz Budny

xDF

17:00

xDF

+Danuta Nauman greg 19

xAG

18:00

18:00

XAG

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 24

O Boże błog dla Ihora i Jurija zw 18 urodziny

xDF

Piątek 25 listopad

6:30

xGB

O miłosierdzie Bożą, łaskę nawrócenia siłę do pokonania trudności dla Elżbiety Jadwigi

xAG

7:15

xAG

+Helena Szczepańska greg 12

xAL

8:00

xAL

+Jerzy i Olaf

xGB

16:00

xBK

+Donata Danuta greg 19

xDF

17:00

xDF

+Danuta Nauman greg 20

xMJ

18:00

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 25

xDF