Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 15 październik

6:30

xDF

+Anna Zawadzka greg 15

xBK

7:15

7:15

XMJ

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 15

+Esther Wanjiku greg 3

xDF

8:00

xBK

+Paweł Skalski, Jadwiga i Henryk Piwońscy

xMJ

16:00

xAL

rez

xGB

17:00

xGB

+Wiesław Piórkowski w 3 rocz śm. Zofia i Zygmunt Dudkowie. Adam i Stanisława Piórkowscy

xAG

18:00

xAL

+Jadwiga Trojanowska

xGB

Niedziela 16 październik

7:00

xGB

+Esther Wanjiku greg 4

xDF

8:30

xAG

+Tadeusz i Janina Cembaluk i Kazimierz Kamiński

xGB

10:00

xKS

Za parafian

xAG

11:30

xBK

+Leszek, Franciszek Jadwiga Gostkowscy, Mirosław Smoliński

xKS

13:00

xAL

+Marianna Izdebska

xDF

16:00

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 16

xAL

16:00

xMJ

+Anna Padewska w 6 rocz śm

17:30

xAL

+Anna Zawadzka greg 16

xMJ

19:00

xMJ

+Tadeusz Czertwiński w 30 rocz śm

xBK

Poniedziałek 17 październik

6:30

xMJ

+Lucyna Zwierzyńska

xDF

7:15

xDF

+Esther Wanjiku greg 5

xAL

8:00

xAL

+Joanna Radomska w 36 rocz śm

xMJ

16:00

xBK

+Anna Zawadzka greg 17

xAG

17:00

xAG

+dusze w czyśćcu cierpiące

xGB

18:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 17

xBK

Wtorek 18 październik

6:30

xBK

+Wojciech

xDF

7:15

xDF

+Lucyna Zwierzyńska

xBK

8:00

xDF

rez

xBK

16:00

16:00

XAG

xMJ

+Esther Wanjiku greg 6

+Anna Zawadzka greg 18

xAL

17:00

xAL

O boże błog i dary Ducha św dla ks. Grzegorza

xMJ

18:00

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 18

xAG

Środa 19 październik

6:30

xAG

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xGB

7:15

xGB

+Lucyna Zwierzyńska

xMJ

8:00

xMJ

+Lucyna Zwierzyńska

xAG

16:00

16:00

XDF

xBK

+Esther Wanjiku greg 7

+Anna Zawadzka greg 19

xAL

17:00

xAL

+Marianna Kruk

xBK

18:00

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 19 BIERZMOWANIE

xDF

Czwartek 20 październik

6:30

xBK

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xAL

7:15

xAL

+Anna Zawadzka greg 20

xMJ

8:00

xMJ

+Esther Wanjiku greg 8

xBK

16:00

xAG

+Andrzej Romaniuk greg 20

xDF

17:00

xDF

+Irena Babińska

xAG

18:00

xAG

+Irena Markowska BIERZMOWANIE

xDF

Piątek 21 październik

6:30

xGB

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xAG

7:15

xAG

+Esther Wanjiku greg 9

xAL

8:00

xAL

+Jadwiga i Henryk Piwońscy i Paweł Skalski

xGB

16:00

xBK

+Anna Zawadzka greg 21

xDF

17:00

xDF

+Irena Nowicka

xMJ

18:00

xDF

+Krystyna i Jerzy Baranowscy…………………………………..

18:00

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 21

xDF