Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 8 październik

6:30

xDF

+Zenobia Lewandowska greg 27

xBK

7:15

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 8

xDF

7:15

xBK

+Anna Zawadzka greg 8

8:00

xBK

O boże błogosławieństwo dla Aldony Skalskiej w podziękowaniu za otrzymane łaski

xMJ

15:00

Ślub Natalia i Aleksander

16:00

xAL

Ślub Aleksandra i Michał

xGB

17:00

xGB

+Józef Pieńkowski 2 rocz śm

xAG

18:00

xAG

+ks. Tadeusz Karolak

xAL

Niedziela 9 październik

7:00

XAL

+Zenobia Lewandowska greg 28

xDF

8:30

xKS

+Bogumiła Łasica w 28 rocz śm………………………..

xAL

10:00

xMJ

Za parafian

xKS

11:30

xBK

+Wiesław Jasiński

xMJ

13:00

xAG

+Melania Kowcz

xBK

16:00

xAG

+Anna Zawadzka greg 9

xGB

16:00

xMJ

+Katarzyna Ławecka i Jacek Grochowski

17:30

xDF

rez

xAG

19:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 9

xDF

Poniedziałek 10 październik

6:30

xMJ

dantis

xDF

7:15

xDF

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAL

8:00

xAL

O boże błogosławieństwo i dary Ducha św dla ks. Grzegorza

xMJ

16:00

xBK

+Anna Zawadzka greg 10

xAG

17:00

xAG

+Zenobia Lewandowska greg 29

xGB

18:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 10

xBK

Wtorek 11 październik

6:30

xBK

dantis

xDF

7:15

xDF

+Anna Zawadzka greg 11

xBK

8:00

xDF

+dusze w czyśćcu cierpiące

xBK

16:00

xAG

+Zenobia Lewandowska greg 30

xAL

17:00

xAL

+Andrzej Romaniuk greg 11

xMJ

18:00

xMJ

+Józef i zm z rodzin Bieńków i Raczków

xAG

Środa 12 październik

6:30

xAG

+Jadwiga Dobija

xGB

7:15

xGB

+Lucyna Zwierzyńska

xMJ

8:00

xMJ

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAG

16:00

XDF

+Anna Zawadzka greg 12

xAL

17:00

xAL

+Konstanty w 40 rocz śm, Marianna 19 rocz śm, Jarosław Marciniak, Jan , Jadwiga, Irena i Stanisław Zakrzewscy

xBK

18:00

xBK

+Andrzej Romaniuk greg 12

xDF

Czwartek 13 październik

6:30

xBK

+Esther Wanjiku greg 1

xAL

7:15

xAL

+Lucyna Zwierzyńska

xMJ

8:00

8:00

XMJ

xAL

+dusze w czyśćcu cierpiące

+Monika Celeda w 1 rocz śm i Tadeusz Rasiński

xBK

16:00

xAG

+Anna Zawadzka greg 13

xGB

17:00

xDF

+Andrzej Romaniuk greg 13

xAG

18:00

XGB

+Agata Michałowska w 50 rocz śm

xDF

Piątek 14 październik

6:30

xGB

+Esther Wanjiku greg 2

xAG

7:15

xAG

+Lucyna Zwierzyńska

xAL

8:00

xAL

+Leokadia, Stanisław Henryk, Maj: Marianna, Stanisław Wincenty, Stanisława, Krzysztof, Zdzisława Majkowscy

xGB

16:00

xBK

+Anna Zawadzka greg 14

xDF

17:00

xMJ

+dusze w czyśćcu cierpiące

xDF

18:00

xMJ

+Marianna, Franciszek, Tadeusz Kassyk; Zofia , Marian Pacięgiel; Jadwiga, Stanisław Duszczyk

18:00

xDF

+Andrzej Romaniuk greg 14

xMJ