Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 24 wrzesień

6:30

xDF

+Ryszard Jasiński greg 24

xBK

7:15

xMJ

+dusze w czyśćcu cierpiące

xDF

8:00

xBK

+Zenobia Lewandowska greg 13

xMJ

15:00

xBK

Ślub Anna i Tomasz

16:00

xAG

W intencji uczestników wyjazdów do Kir. O opieke MB. Wypełnianie woli bożej i prowadzenie przez Ducha św

16:00

xAL

O pojednanie w małżeństwie Łukasza i Marty

xGB

17:00

xGB

Ślub Barbara i Witold

AG

18:00

xAG

+Andrzej Romaniuk greg 24

xAL

Niedziela 25 wrzesień

7:00

7:00

XAL

xMJ

+Ryszard Jasiński greg 25

+Antoni w 12 rocz śm

xDF

8:30

xDF

+Zenobia Lewandowska

xAL

10:00

xMJ

Za parafian

xBK

11:30

xBK

+Witold Sawicki w 19 rocz śm, Jadwiga Sawicka w 27 rocz śm, Jadwiga Kosińska w 44 rocz śm

xMJ

Chrzest : Kompowski

13:00

xAG

+Anna Kalinowska

xBK

16:00

xAG

+Maria Edward Zwolińscy, Maria i Stefan Rychalscy

xGB

16:00

xDF

O uwolnienie z nałogów i wytrwanie w trzeźwości dla zmagających się z nałogiem

17:30

xGB

+Bronisława Furmanik w 100 rocz ślubu w tym kosćiele

xAG

19:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 25

xDF

Poniedziałek 26 wrzesień

6:30

xMJ

+Ryszard Jasiński greg

xDF

7:15

xDF

O boże błog dla Justyny Skalskiej z okazji imienin

xAL

8:00

xAL

+Łukasz i Jerzy i zm z rodzinKosowskich i Kowalczyków

xMJ

16:00

xBK

+Zenobia Lewandowska

xAG

17:00

xAG

W 24 rocz ślubuOlgi i Alberta o łaski i błog boże dla rodziny a zwłaszcza Kacpra i Oskara

xGB

18:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg

xBK

Wtorek 27 wrzesień

6:30

xBK

+Zenobia Lewandowska

xDF

7:15

xDF

+Ryszard Jasiński greg

xBK

8:00

10:00

xDF

+Teofila i Wacław Zajfert. +Józefa i Aniela

Civitas Christiana

xBK

16:00

xAG

+Teresa Drzewiecka w 7 rocz śm. Zm z rodz Drzewieckich i Michalaków

xAL

17:00

xAL

+Andrzej Romaniuk greg

xMJ

18:00

xMJ

+Kazimierz w 32 rocz śm i Janinę Mydłowską

xAG

Środa 28 wrzesień

6:30

xAG

+Andrzej Romaniuk greg

xGB

7:15

7:15

XGB

xAG

+Ryszard Jasiński greg

+Stanisław w 18 rocz śm

xMJ

8:00

xBK

+Zenobia Lewandowska

8:00

XMJ

+Irena Babińska w 5 rocz śm

xAG

16:00

XDF

rez

xAL

17:00

xAL

+Maria Targowska-Grzegorzewska. Zm z rodziny:Halina Wacław, Maria, Stanisław

xBK

18:00

xBK

+Wacław Grabowski

xDF

Czwartek 29 wrzesień

6:30

xBK

+Ryszard Jasiński greg

xAL

7:15

xAL

+Janina i Feliks Stańczyk oraz rodzice

xMJ

8:00

xMJ

+Zenobia Lewandowska

xBK

16:00

xAG

+Andrzej Romaniuk greg

xGB

17:00

17:00

xDF

Dziękczynna Św. Archaniołom za opiekę i ochronę

+Henryk Żebrowski

xAG

18:00

XGB

+Andrzej Giysztor, Ewa i ich rodzice

xDF

Piątek 30 wrzesień

6:30

xGB

+Ryszard Jasiński greg

xAG

7:15

xAG

+Zenobia Lewandowska

xAL

8:00

xAL

+Ks. Franciszek Wilczewski i Paweł Wilczewski

xGB

16:00

xBK

+Marek Kabulski w 6 rocz śm.i zm z rodz Kabulskich i Rezwow

xDF

17:00

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg

xDF

18:00

xDF

+Helena Ławecka

xMJ