Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra 22 – 28 stycznia

Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra 22 – 28 stycznia

Sobota 22 stycznia

6:30

xAL

+Helena Jaworska greg 22

xGB

7:15

xGB

+Marek Rysz

xAG

8:00

xAG

+Mieczysław greg 22

xAL

8:00

xBK

+Marek Grodek greg 30

16:00

xBK

+Janina Talarek greg 22

xMJ

17:00

xMJ

+Andrzej Ostęp greg 22

xDF

18:00

xDF

+Danuta Rymaszewska greg 1

xBK

Niedziela 23 stycznia

7:00

xAL

+Helena Jaworska greg 23

xDF

8:30

xMJ

+Henryka Sado greg 1

xAL

10:00

xMJ

+Andrzej Ostep greg 23

xBK

10:00

xDF

Dolny kościół

11:30

xBK

rez

xAL

13:00

xAG

+Janina Talarek greg 23

13:00

xKS

+Barbara Delura w 3 rocz śm i zm z rodz Delurów

xBK

13:00

chrzest

16:00

xAG

+Mieczysław greg 23

xGB

17:30

xDF

+Danuta Rymaszewska greg 2

xAG

19:00

xGB

+Marcjanna Kłys

xDF

Poniedziałek 24 sycznia

6:30

xMJ

+Helena Jaworska greg 24

xDF

7:15

xDF

+Andrzej Ostęp greg 24

xAL

8:00

XAl

+Henryka Sado greg 2

xMJ

16:00

xBK

+Mieczysław greg 24

xAG

17:00

xAG

+Danuta Rymaszewska greg 3

xGB

18:00

xGB

+Janiona Talarek greg 24

xBK

Wtorek 25 stycznia

6:30

xBK

+Helena Jaworska greg 25

xDF

7:15

xDF

+Andrzej Ostęp greg 25

xGB

8:00

8:00

xGB

xDF

+Danuta Rymaszewska greg 4

+dusze w czyśćcu cierpiące

xBK

16:00

xAG

+Janina Talarek greg 25

xAL

17:00

xAL

+Henryka Sado greg 3

xMJ

18:00

xMJ

+Mieczysław greg 25

xAG

Środa 26 stycznia

6:30

xAG

+Helena Jaworska greg 26

xGB

7:15

xGB

+Andrzej Ostęp greg 26

xAG

7:00

xBK

Kaplica sióstr

8:00

xMJ

+Marek Rysz

xAG

16:00

xDF

+Henryka Sado greg 4

xAL

17:00

xAL

+Danuta Rymaszewska greg 5

xAG

18:00

18:00

xBK

xAG

+Janina Talarek greg 26

+Mieczysław greg 26

xDF

Czwartek 27 stycznia

6:30

xBK

+Helena Jaworska greg 27

xAL

7:15

xAL

+Andrzej Ostęp greg 27

xMJ

8:00

xMJ

+Henryka Sado greg 5

xBK

16:00

xDF

+Janina Talarek greg 27

xAG

17:00

xAG

+Danuta Rymaszewska greg 6

xDF

18:00

18:00

xMJ

xBK

+Mieczysław

+Julia w 60 rocz śm, Jana w 95 rocz śm z rodziny Wójcików i zm potomstwo

xDF

Piątek 28 stycznia

6:30

xGB

+Helena Jaworska greg 28

xAG

7:15

xAG

+z rodzin Szczepańskich i Kietlińskich

xAL

8:00

8:00

xAL

xDF

+Andrzej Ostęp greg 28

+Mieczysław greg 28

xGB

16:00

xBK

+Danuta Rymaszewska greg 7

xDF

17:00

xDF

+Ksawera Suwińska, Piotr Halina Czapliccy

xMJ

18:00

xMJ

+Janina Talarek greg 28

xDF

18:00

xAG

+Henryka Sado greg 6