Informacja warsztacie „Wreszcie żyć-12 kroków ku pełni życia”

 • Jest formą pomocy dla osób doświadczających różnych trudności związanych z relacjami zarówno w rodzinie jak i poza nią.
 • Jest drogowskazem jak nawiązać relacje z Panem Bogiem
 • Jest skierowany do osób, które czują się osamotnione, doświadczających poczucia skrzywdzenia
 • Polecamy osobom, które chciałyby wzmocnić swoje poczucie własnej wartości.
 • Celem warsztatu jest zdrowie duchowe i psychiczne, poczucie, że żyje się w zgodzie ze sobą, z Panem Bogiem

 

Osoby, które korzystają z warsztatu zmagają się różnymi trudnościami, takimi jak:

 • Relacje w rodzinie
 • Relacje z małżonkiem
 • Relacje z dziećmi
 • Relacje w pracy
 • Kompulsywne zachowania: zakupy, jedzenie,
 • Uzależnienie od używek
 • Uzależnienie od zachowań
 • Depresja
 • Życie dla innych a nie dla siebie – stawianie innych na pierwszym miejscu
 • Radzenie sobie z napotkanymi trudnościami
 • Lęk przed cierpieniem

 

Warsztat uczy jak rozpoznawać swoje emocje i jak je przeżywać w konstruktywny sposób, tak aby nam służyły a nie były naszymi wrogami.

 

Grupa liczy maksymalnie 12 osób i jest zamknięta. Oznacza to, że w trakcie trwania warsztatu nie mogą do niej dołączyć nowe osoby.

Spotkania grupy odbywają się 1x w tygodniu przez okres około 2,5 lat.

1 spotkanie trwa 2 h.

Aktualnie mamy około 90 grup aktywnych, z czego 60 jest w Warszawie.

 

Obecnie prowadzone są zapisy do 2 grup w Warszawie:

  1. Grupa przy Ul. Rechniewskiego 14 (Poradnia Rodzinna przy Parafii św. Patryka) będzie spotykała się we wtorki od 10:30 do12:30
  2. Grupa przy Ul. Rechniewskiego 14 (Poradnia Rodzinna przy Parafii św. Patryka) będzie spotykała się we wtorki od 13:00 do 15:00

        

 Zapisu na warsztaty należy dokonać samodzielnie przez formularz na naszej stronie www.12krokow.com.pl