7 200 zł zebraliśmy w niedzielę na pomoc Ukrainie

Przy naszym kościele charytatywny białoruski ośrodek  Nasz Dom przyjmuje dary rzeczowe przeznaczone dla uchodźców w godzinach 9:00 – 21:00