Uzasadnienie postanowienia Sądu Rejonowego w Warszawie

Poniżej link to pisma z Sądu Rejonowego w Warszawie:

Pismo z Sądu