Niedziela 7 marca

1. W zakrystii są do nabycia świece dekoracyjne Caritas na na stół wielkanocny w różnych postaciach.

2. Ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego można składać do skarbony przy figurze Matki Bożej Niepokalanej. Ofiarami tymi dysponuje bezpośrednio siostra Elżbieta zakrystianka i służą one wystrojowi ołtarza.

3. Do zakrystia możemy zgłaszać osoby z naszej parafii wymagające pomocy na Wielkanocne święta w postaci paczki.

4. Bezpłatne katolickie liceum im. bł. ks. Romana Archutowskiego w Warszawie na Bielanach zawiadamia o spotkaniach informacyjnych on-line w dniach 13 marca i 24 kwietnia 2021 r. Celem spotkań jest rekrutacja nowych uczniów. Liceum prowadzi bliską współpracę z Katolickim Uniwersytetem Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

5. Dnia 13 marca przypada 8 rocznica wyboru Papieża Franciszka.