Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Piątek 1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

7.00 x.AL + Jadwigę greg 1 x.MM
8.30 x.MM + osobę Bogu wiadomą greg 1 x.AL
10.00 x.MJ W intencji mieszkańców ulic: Brackiej, Chopina, Frascati, Górnośląskiej i Hożej x.MM
10.00 x.DF Dolny Kościół – dla niesłyszących
11.30 x.GB + Mieczysława i Mariannę Skalskich x.MJ
13.00 x.MJ + Mieczysławę-Robertę Ojrzyńską ( z racji imienin) x.GB
16.00 x.AG + Krystynę i Wiesława Frąc x.DF
17.30 x.DF + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 24 x.AG
19.00 x.AG + Teresę Rynkowską w 6 rocz. śm.

+ Modestę Grudzień w 37 rocz. śm.

x.DF

 

 

Sobota 2 stycznia

Św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, Biskupów i Doktorów Kościoła

6.30 x.AG + osobę Bogu wiadomą greg 2 x.GB
7.15 x.MJ + Pawła Skalskiego greg 1 x.AG
8.00 x.GB + Jadwigę greg 2 x.MJ
16.00 x.DF + Zygmunta Ojrzyńskiego w rocz. rozstrzelania w 1952 r. x.MM
17.00 x.AL + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 25 x.DF
18.00 x.MM + Krzysztofa Ernsta w 18 rocz. śm. x.AL

 

 

Niedziela 3 stycznia

7.00 x.AL + Ludwikę Bednarek w 41 rocz. śm. x.AG
8.30 x.AG + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 26 x.DF
9.40 x.DF Wypominki
10.00 x.MJ W intencji Parafian, mieszkańców Al. Jerozolimskich,

ul. Konopnickiej, Koszykowej, Kruczej i Książęcej

x.AG
10.00 x.DF Kościół dolny – Dla niesłyszących
11.30 x.DF + Jadwigę greg 3 x.GB
11.30 x.AG + Reginę i Michała Panuciak
13.00 x.GB + osobę Bogu wiadomą greg 3 x.DF
16.00 x.MM + Józefę Kowaliw w 1 rocz. śm. x.MJ
17.30 x.MJ + Czesława Wierzbickiego greg 1 x.MM
19.00 x.MM + Pawła Skalskiego greg 2 x.MJ

 

Poniedziałek 4 stycznia

6.30 x.MJ + osobę Bogu wiadomą greg 4 x.DF
7.15 x.DF + Klausa Kollera, zm. z rodz. Pietraszów i Nowaków x.AL
8.00 x.AL + Jadwigę greg 4 x.MJ
16.00 x.MM + Czesława Wierzbickiego greg 2 x.AG
17.00 x.AG + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 27 x.MM
18.00 x.GB + Pawła Skalskiego greg 3 x.AG

 

 

Wtorek 5 stycznia

6.30 x.AL + osobę Bogu wiadoma greg 5 x.AG
7.15 x.AG + Pawła Skalskiego greg 4 x.MM
8.00 x.MM + Jadwigę greg 5 x.AL
16.00 x.DF + Czesława Wierzbickiego greg 3 x.GB
17.00 x.GB + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 28 x.DF
18.00 x.MJ + za zmarłych polecanych w wypominkach x.GB

 

 

Środa 6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego

7.00 x.MJ + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 29 x.AL
8.30 x.AL + Jadwigę greg 6 x.MJ
10.00 x.MJ W intencji Parafian, mieszkańców

ul. Marszałkowskiej, Matejki, Mokotowskiej i Na Skarpie

x.GB
10.00 x.DF Dolny Kościół – dla niesłyszących
11.30 x.GB + zm. z rodz.

Stypułkowskich, Pieńkowskich i Misiurewiczów

x.DF
11.30 x.AL + Pawła Skalskiego greg 5
13.00 x.DF + osobę Bogu wiadomą greg 6 x.GB
16.00 x.MM + Michała i Weronikę Zaczkowskich

+ Zenona i Andrzeja Skrzypczaków

+ Zdzisławę Paprocką i Andrzeja Raczka

x.AG
17.30 x.AG + Czesława Wierzbickiego greg 4 x.MM
19.00 x.MM + Agnieszkę i Kacpra Lepa x.AG

 

 

 

Czwartek 7 stycznia

6.30 x.MM + osobę Bogu wiadomą greg 7 x.AL
7.15 x.GB x.MM
8.00 x.AL + Jadwigę greg 7 x.GB
16.00 x.AG + Pawła Skalskiego greg 6 x.MJ
17.00 x.MJ + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 30 x.DF
18.00 x.DF + Czesława Wierzbickiego greg 5 x.AG

 

 

Piątek 8 stycznia

6.30 x.GB + osobę Bogu wiadoma greg 8 x.MJ
7.15 x.MJ x.AG
8.00 x.AG + Jadwigę greg 8 x.GB
16.00 x.MM + Pawła Skalskiego greg 7 x.DF
17.00 x.DF + Czesława Wierzbickiego greg 6 x.AL
18.00 x.AL + Marię i Zygmunta Leparskich x.DF