Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 16 październik

6:30

xAL

dantis

xRB

7:15

xRB

+Maria Wojtas

xGB

8:00

8:00

xGB

xAG

+Czesława Wójcik greg 2

dantis

xAL

16:00

xBK

+Maria Wojtas

xMJ

17:00

xMJ

W intencji córki Barbary o zdrowie i potrzebne łaski

xDF

18:00

xDF

+Jadwiga Sawczyńska

xBK

Niedziela 17 październik

7:00

xGB

8:30

xAG

+Tadeusz i Janina Cembaluk, Kazimierz Kamiński

10:00

xMJ

Za parafian

10:00

xDF

Dolny kościół

11:30

xDF

O boże błogosławieństwo na każdy dzień i miłosierdzie boże w godzinie śmierci i łaskę zbawienia dla Renaty

11:30

Chrzest Felicja Bombol, Franciszek Krzysztof Prószyński, Bartosz Wrzosek

13:00

xAL

+Łucja Rostkowska w 45 rocz śm Zygmunt Jastrzębski w 48 rocz śm

16:00

xRB

rez

17:30

xKS

+Czesława Wójcik greg 3

19:00

xBK

+Tadeusz Czerkwiński

Poniedziałek 18 październi

6:30

xMJ

+Maria Wojtas

xDF

7:15

xDF

+Czesława Wójcik

xAL

8:00

xAL

rez

xMJ

16:00

xBK

+Gustaw Mękalski w 19 rocz śm

xAG

17:00

xAG

rez

xGB

18:00

xGB

+Krystyna Marczewska w 8 rocz śm, Halina Adamska i Henryka Ziegler

xBK

Wtorek 19 październik

6:30

xBK

+Maria Wojtas

xDF

7:15

xDF

+Czesława Wójcik 5 greg

xGB

8:00

xGB

+Maria Austowska-Rubinstein

xBK

16:00

xRB

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB dla rodziny Heleny i Edwarda Wiśniniowskich

xAL

17:00

xAL

+Marianna Kruk

xAG

18:00

18:00

xMJ

xAG

Dantis

+dusze czyśćcowe

xRB

Środa 20 październik

6:30

xAG

+Maria Wojtas

xGB

7:15

xGB

+Czesława Wójcik greg 6

xMJ

7:00

xBK

Kaplica sióstr

8:00

xMJ

Irena Babińka w dniu imienin, zm z rodzin Babińskich i Zyśków

xAG

16:00

xDF

O powrót do zdrowia dla Małgorzaty

xAL

17:00

xAL

+Anna Padewska w 5 rocz śm

xAG

18:00

xRB

+Maria Wojtas

xDF

Czwartek 21 październik

6:30

xBK

+Maria Wojtas

xAL

7:15

xAL

+Czesława Wójcik 7 greg

xMJ

8:00

xMJ

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę dla Barbary i Jana w 37 rocz ślubu

xBK

16:00

xRB

+Maria i Marian Safutowie. Józefa i Leon Kowalczykowie

xAG

17:00

xAG

+Krystyna Baranowska

xDF

18:00

18:00

XDF

xMJ

+Jadwiga i Henryk Piwońscy

+dusze w czyśćcu cierpiące

xRB

Piątek 22 październik

6:30

xRB

+Maria Wojtas

xAG

7:15

xAG

+Czesława Wójcik greg 8

xAL

8:00

xAL

+Franciszek i Antonina Tokarz

xRB

16:00

xBK

+Hilary w setną rocz urodzin

xDF

17:00

xDF

+Natalia i Eugeniusz Penkala

xGB

18:00

xMJ

+dusze w czyśćcu cierpiące

xDF

18:00

xGB

+Maria Wojtas