Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 14 sierpnia

Św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika

7.15 x.AL + Janinę Grabowską greg 14 x.AG
8.00 x.AG + Stanisławę Szewczyk greg 14 x.AL
8.00 x.MM O zdrowie dla Anny Niemczyk
16.00 x.DF Zenon Waleszkiewicz x.MM
17.00 x.DF O Boże błog. zdrowie i pomoc w ważnych sprawach

dla Elżbiety

x.MM
18.00 x.MM + Kazimierę Olczak greg 22 x.DF

 

Niedziela 15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP

7.00 x.MM + dusze w czyśćcu cierpiące x.AL
8.30 x.AL + Małgorzatę i Reginę Sochackie x.DF
9.40 x.DF Wypominki
10.00 x.MJ W intencji Marii Teresy i Zenona Liberda w 55 rocz. ślubu, o Boże błog. i opiekę MB x.MM
10.00 x.DF Kościół dolny – Msza św. dla niesłyszących
11.30 x.MM + Mariannę Skalską w rocz. śm.

+ Mieczysława Skalskiego

x.MJ
11.30 x.DF + Stanisławę Szewczyk greg 15
x.MM Chrzty
13.00 x.DF + Wincentego Idzikowskiego w 10 rocz. śm. x.MM
16.00 x.AG + Kazimierę Olczak greg 23 x.MJ
17.30 x.MJ W intencji Parafian x.AG
19.00 x.AG + Janinę Grabowską greg 15 x.MJ

 

 

Poniedziałek 16 sierpnia

7.15 x.MJ + Janinę Grabowską greg 16 x.AL
8.00 x.AL + Mariannę greg 1 x.MJ
16.00 x.DF + dusze w czyśćcu cierpiące x.AG
17.00 x.AG + Stanisławę Szewczyk greg 16
17.00 x.MM + Włodzimierza Gołaszewskiego
18.00 x.MM + Kazimierę Olczak greg 24 x.AG

 

 

Wtorek 17 sierpnia

Św. Jacka, kapłana

7.15 x.AG + Janinę Grabowską greg 17 x.MM
8.00 x.MM + Mariannę greg 2 x.AG
16.00 x.DF + Stanisławę Szewczyk greg 17 x.AL
17.00 x.AL + Kazimierę Olczak greg 25 x.DF
18.00 x.MJ + Ryszard Kopińskiego w 10 rocz. śm.

i zm. z rodz. Kopińskich i Kamińskich

x.AL

 

 

Środa 18 sierpnia

x.MM 7.00 Msza św. u Sióstr
7.15 x.AL + Janinę Grabowską greg 18 x.DF
7.15 x.MJ + Barbarę Kostecką
8.00 x.DF + Mariannę greg 3 x.AL
16.00 x.AG + Stanisławę Szewczyk greg 18 x.MM
17.00 x.AG + Kazimierę Olczak greg 26 x.MM
18.00 x.MM + Genowefę Górawska w 16 rocz. śm.

+ Danielę Zborowską w 2 rocz. śm.

x.AG

 

 

Czwartek 19 sierpnia

7.15 x.MM + Janinę Grabowską greg 19 x.AG
8.00 x.AG + Stanisławę Szewczyk greg 19 x.MM
16.00 x.AG + Mariannę greg 4 x.MJ
16.00 x.DF + Aleksandrę Dworecką w 38 rocz. śm.
17.00 x.MJ O potrzebne łaski dla Jerzego x.DF
18.00 x.DF + Kazimierę Olczak greg 27 x.AG

 

Piątek 20 sierpnia

Św. Bernarda, opata i doktora Kościoła

7.15 x.MJ + Janinę Grabowską greg 20 x.AG
8.00 x.AG + Irenę Babińską (w 84 rocz. urodzin)

i zm. z rodz. Babińskich i Zyśków

x.MJ
16.00 x.MM + Stanisławę Szewczyk greg 20 x.DF
17.00 x.DF + Mariannę greg 5 x.AL
18.00 x.AL + Kazimierę Olczak greg 28 x.DF