Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra (1)

Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra (1)

Sobota 5 grudnia

6.30 x.AG O Boże błog. i potrzebne łaski dla Ilony w dniu urodzin x.AL
7.15 x.AL + dusze w czyśćcu cierpiące

oraz dziękczynna

x.AG
8.00 x.AL + ks. Tadeusza Karolaka greg 27 x.AG
16.00 x.DF + Rozalię Mojzesowicz greg 6 x.MM
17.00 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące x.DF
18.00 x.MM + dusze w czyśćcu cierpiące x.MJ

 

 

 

 

Niedziela 6 grudnia

7.00 x.AL + ks. Tadeusza Karolaka greg 28 x.AG
8.30 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 7 x.AL
8.30 x.DF + dusze w czyśćcu cierpiące
9.40 x.DF Wypominki
10.00 x.MJ Za Parafian x.AG
10.00 x.DF Kościół dolny – Dla niesłyszących
11.30 x.DF O dar mądrości, obfitości łask Bożych dla Małgosi, Piotra, Agnieszki i wnuczek Marysi i Zosi za pośrednictwem MB Nieustającej Pomocy x.AL
13.00 x.AL + Jana i Feliksę, Michała i Janinę, Mariana i Jadwigę

oraz Krystynę Bober

x.DF
16.00 x.MM + Michała, czyli Witka Michałowskiego w 3 rocz. śm. x.MJ
17.30 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące x.MM
19.00 x.MM + Wandę Dylewską w 5 rocz. śm. x.MJ

 

 

 

 

 

Poniedziałek 7 grudnia

Św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła

6.30 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 29 x.DF
7.15 x.DF + dusze w czyśćcu cierpiące x.AL
8.00 x.AL + Martę Bittner x.MJ
16.00 x.MM Wotywna do Ducha św. x.AG
16.00 x.DF + Jerzego Chybowskiego w 20 rocz. śm.
17.00 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 8 x.MM
18.00 x.AG + Mariana Biela (z okazji imienin) x.MM

 

 

Wtorek 8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

6.30 x.AL + Jana Bednarka w 17 rocz. śm. x.AG
6.30 x.MM + dusze w czyśćcu cierpiące
7.15 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 9 x.MM
7.15 x.AL O uwolnienie od wszelkiego zła

i uzdrowienie duszy i ciała dla Elizy

8.00 x.MM O łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia dla Jerzego x.AL
12.00 x.MJ Msza św. w Godzinie Łaski w intencji Sióstr Nazaretanek (instalacja obrazu MB Częstochowskiej) x.MM
16.00 x.DF + zm. z rodz. Dąbrowskich x.GB
17.00 x.GB + Ludwikę i Kazimierza Gostkowskich

+ Zofię Szutowicz

x.DF
18.00 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 30 x.DF

 

 

Środa 9 grudnia

6.30 x.DF + dusze w czyśćcu cierpiące x.MJ
x.MM 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka x.DF
8.00 x.GB + Rozalię Mojzesowicz greg 10 x.MJ
16.00 x.AG + Helenę Wrzesińską w 9 rocz. śm. x.MM
17.00 x.AL + Marię-Barbarę Pszczółkowską greg 1 x.AG
18.00 x.MM + Zbigniewa Boniuszko w 1 rocz. śm. x.AL

 

Czwartek 10 grudnia

6.30 x.MM W intencji Wojciecha w dniu urodzin x.AL
7.15 x.GB + dusze w czyśćcu cierpiące x.MM
8.00 x.AL O Boże błog. i opiekę MB dla Artura, Marcina i Michała

z rodzinami

x.GB
16.00 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 11 x.MJ
17.00 x.MJ + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 2 x.DF
18.00 x.DF + Włodzimierza Kucharskiego w 20 rocz. śm. x.AG

 

 

 

 

Piątek 11 grudnia

6.30 x.GB O Boże błog. i opiekę MB dla Artura, Marcina i Michała

z rodzinami

x.MJ
7.15 x.MJ + Jozefa Nędzyńskiego x.AG
8.00 x.AG + Janinę Bittner x.GB
11.00 x.MM Pogrzeb: + Zofia Raułuszkiewicz
16.00 x.MM + Rozalię Mojzesowicz greg 12 x.DF
17.00 x.DF + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 3 x.AL
18.00 x.AL + dusze w czyśćcu cierpiące x.DF