Intencje Mszy św. Parafia św. Aleksandra (4)

Sobota 23 stycznia

6.30 x.AG + osobę Bogu wiadomą greg 23 x.GB
6.30 x.MJ W int. dziękczynnej z okazji urodzin Alicji
7.15 x.MJ + Jadwigę greg 23 x.AG
8.00 x.GB + dusze w czyśćcu cierpiące x.MJ
16.00 x.DF + Pawła Skalskiego greg 22 x.MM
17.00 x.AL + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 13 x.DF
18.00 x.MM + Czesława Wierzbickiego greg 21 x.AL

 

 

 

Niedziela 24 stycznia

7.00 x.MJ + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 14 x.GB
8.30 x.GB + Jadwigę greg 24 x.MJ
8.30 x.MM + Rozalię Krzysztoń greg 1
9.40 x.MM Wypominki
10.00 x.MJ W intencji Parafian x.MM
10.00 x.GB + Tomasza Chojęckiego w 3 rocz. śm.
10.00 x.DF Kościół dolny – dla niesłyszących
11.30 x.AL O Boże błog. i opiekę św. Józefa

dla Krzysztofa i Zbigniewa z okazji urodzin

x.DF
13.00 x.MM + Annę Wiech-Gołębiewską x.GB
13.00 x.AL + Pawła Skalskiego greg 23
16.00 x.AG + Alfreda i Aleksandrę Strugińskich

+ Janinę i Zbigniewa Zarzyckich

+ Halinę Molga

x.DF
17.30 x.DF + osobę Bogu wiadomą greg 24 x.AG
19.00 x.AG + Czesława Wierzbickiego greg 22 x.DF

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 25 stycznia

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

6.30 x.MJ + osobę Bogu wiadomą greg 25 x.DF
7.15 x.DF + Rozalię Krzysztoń greg 2 x.AL
8.00 x.AL + Jadwigę greg 25 x.MJ
8.00 x.DF + Władysława Wielgusa w 2 rocz. śm.
16.00 x.MM + Pawła Skalskiego greg 24 x.AG
17.00 x.AG + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 15 x.MM
17.00 x.GB + dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 x.GB + Czesława Wierzbickiego greg 23 x.AG

 

 

Wtorek 26 stycznia

Św. Tymoteusza i Tytusa, Biskupów

6.30 x.AL + osobę Bogu wiadomą greg 26 x.MM
6.30 x.AG + Rozalię Krzysztoń greg 3
7.15 x.AG + Barbarę Wojszcz greg 1 x.MM
8.00 x.MM + Jadwigę greg 26 x.AG
8.00 x.AL + Hannę Marchwik ( int. od Civitas Christiana)
16.00 x.DF + Pawła Skalskiego greg 25 x.GB
17.00 x.GB + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 16 x.DF
17.00 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 x.MJ + Czesława Wierzbickiego greg 24 x.GB

 

 

Środa 27 stycznia

6.30 x.DF + osobę Bogu wiadomą greg 27 x.MJ
x.AG 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.MJ + Barbarę Wojszcz greg 2 x.DF
8.00 x.GB + Rozalię Krzysztoń greg 4 x.MJ
8.00 x.DF + Jadwigę greg 27
16.00 x.AG + Czesława Wierzbickiego greg 25 x.MM
17.00 x.AL + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 17 x.AG
17.00 x.MM + Pawła Skalskiego greg 26
18.00 x.MM + Piotra i Halinę Czaplickich oraz Ksawerę Suwińską x.AL

 

 

Czwartek 28 stycznia

Św. Tomasza z Akwinu, Kapłana i Doktora Kościoła

6.30 x.MM + osobę Bogu wiadomą greg 28 x.AL
7.15 x.GB + zmarłych z rodz. Kietlińskich i Pindorów x.MM
7.15 x.AL + Rozalię Krzysztoń greg 5
8.00 x.AL + Jadwigę greg 28 x.GB
8.00 x.MM + Pawła Skalskiego greg 27
16.00 x.AG + Czesława Wierzbickiego greg 26 x.MJ
17.00 x.MJ + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 18 x.DF
18.00 x.DF + Julię w 59 rocz. śm. i Jana w 84 rocz. śm. Wójcików

oraz ich zmarłe potomstwo

x.MJ
18.00 x.AG + Barbarę Wojszcz greg 3

 

 

 

Piątek 29 stycznia

6.30 x.GB + osobę Bogu wiadomą greg 29 x.MJ
7.15 x.MJ + Jadwigę greg 29 x.AG
7.15 x.GB + Rozalię Krzysztoń greg 6
8.00 x.AG + Krystynę i Szczepana, Irenę i Andrzeja Baczyńskich x.GB
8.00 x.MJ + Pawła Skalskiego greg 28
16.00 x.MM + Barbarę Wojszcz greg 4 x.DF
16.00 x.AL + Józefa, Aleksandra, Władysławę, Jadwigę i Irenę Pec

+ Stanisława, Wacławę, Henryka i Ryszarda Latosińskich

17.00 x.DF + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 19 x.AL
18.00 x.AL + Czesława Wierzbickiego greg 27 x.DF