Intencje Mszy św. Parafia św. Aleksandra (3)

 

Sobota 17 października

Św. Ignacego Antiocheńskiego, Biskupa i Męczennika

6.30 x.AG + Jana greg 11 x.GB
7.15 x.MJ + za zm. z rodziny x.AG
8.00 x.GB + Jadwigę x.MJ
16.00 x.DF W int. Bogu wiadomej x.MM
17.00 x.MM + Jana Bartnickiego greg 17 x.DF
17.30 x.DF Nabożeństwo Różańcowe
18.00 x.MM + Ireneusza Bartnickiego greg 17 x.DF

 

 

 

Niedziela 18 października

7.00 x.DF + Ireneusza Bartnickiego greg 18 x.AG
7.00 x.GB + Jana Bartnickiego greg 18
8.30 x.AG + Tadeusza i Janinę Cembaluk; Kazimierza Kamińskiego x.DF
9.40 x.DF Wypominki
10.00 x.MJ Za Parafian x.AG
10.00 x.DF Kościół dolny – dla niesłyszących

+ Jana greg 12

11.30 x.DF + Henryka Tabakę w 12 rocz. śm.

oraz jego rodziców: Janinę i Mieczysława

x.GB
11.30 x.MM + Janinę Radomską w 34 rocz. śm.
11.30 – Chrzty
13.00 x.GB + Bronisławę i Józefa Maćkowiak w rocznicę śm. x.MM
13.00 x.AG + Tadeusza Maksymiec
16.00 x.MM + Krystynę Marczewską w 7 rocz. śm.

oraz Henrykę, Teresę i Reginę

x.MJ
17.30 x.MJ + Franciszkę i Stanisława Sadurskich

+ Anielę i Teofila Drągowskich; Zofię Ośko

x.MM
18.15 x.MJ Nabożeństwo Różańcowe
19.00 x.MM + Tadeusza Czerkwińskiego w 28 rocz. śm. x.MJ

 

Poniedziałek 19 października

Bł. Jerzego Popiełuszki, Kapłana, Męczennika

6.30 x.MJ + Jana Bartnickiego greg 19 x.DF
7.15 x.DF + Ireneusza Bartnickiego greg 19 x.MJ
8.00 x.MM W int. Jerzego i Jurka o potrzebne łaski

w dniu ich urodzin

x.MJ
8.00 x.DF O uzdrowienie dla Jana i Józefa z ran zadanych przez grzech pedofilii
16.00 x.MM + Gustawa Mękalskiego w 18 rocz. śm. x.AG
17.00 x.AG + Jana greg 13 x.MM
17.30 x.AG Nabożeństwo Różańcowe
18.00 x.GB + Irenę Murkowską x.AG

 

 

Wtorek 20 października

Św. Jana Kantego, Kapłana

6.30 x.MM + Jana Bartnickiego greg 20 x.AG
7.15 x.AG + Annę Padewską w 4 rocz. śm. x.MM
8.00 x.MM + Stanisława i Jadwigę x.AG
16.00 x.DF + Irenę Babińską ( w dniu imienin) x.GB
17.00 x.GB O łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia

dla Jerzego

x.DF
17.00 x.MM + Janinę Twardowską
17.30 x.GB Nabożeństwo Różańcowe
18.00 x.GB + Ireneusza Bartnickiego greg 20 x.MM
18.00 x.DF + Jana greg 14

 

 

 

 

 

 

 

 

Środa 21 października

6.30 x.DF + Dorotę i Dariusza Haber x.GB
x.MM 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.GB + Jana greg 15 x.DF
8.00 x.GB + Wiktora Kochalewicza

(od kolegów i przełożonych z pracy)

x.DF
16.00 x.AG + Jana Bartnickiego greg 21 x.MM
17.00 x.AL + Ireneusza Bartnickiego greg 21 x.AG
17.30 Nabożeństwo Różańcowe
18.00 x.MM + Henryka i Jadwigę Piwońskich x.AL

 

 

Czwartek 22 października

Św. Jana Pawła II, Papieża

6.30 x.MM O uzdrowienie dla Jana i Józefa z ran zadanych przez grzech pedofilii x.AL
7.15 x.GB + Iwonę Szczypiór x.MM
8.00 x.AL O Boże błog. w sprawach sądowych i finansowych dla Hanny Marii Pomykalskiej x.GB
16.00 x.AG + Jana Bartnickiego greg 22 x.DF
17.00 x.AG + Ireneusza Bartnickiego greg 22 x.DF
17.30 x.AG Nabożeństwo Różańcowe
18.00 x.DF + Jana greg 16 x.AG

 

 

Piątek 23 października

6.30 x.GB + Jana Bartnickiego greg 23 x.DF
7.15 x.AL + Ireneusza Bartnickiego greg 23 x.AG
8.00 x.AG + Jana greg 17 x.GB
16.00 x.MM + Piotra i Józefę Rojewskich

+ Stefanię, Janinę i Michała Ledkiewiczów

x.DF
17.00 x.DF + Jadwigę i Teresę x.MJ
17.30 x.DF Nabożeństwo Różańcowe
18.00 x.MJ + Jadwigę i Edwarda Rubaj x.DF