Chrzest Pański

1. W tym roku nie będzie kolędy. Tym niemniej pamiętamy o was i w czasie sumy o godz. 10:00 będziemy się modlić za mieszkańców poszczególnych ulic.

Dnia 10 stycznia ulice Nowogrodzka, Nowy Świat, Piękna, al Przyjaciół, al. Róż

Dnia 17 stycznia ulice św. Teresy, Wiejska, Wilcza, Wspólna, Żurawia i Aleje Ujazdowskie.

2. Obecnie przeżywamy rok św. Józefa i dlatego w środy Msza św. o godzinie 17:00 będzie sprawowana przy bocznym ołtarzu św. Jóżefa. Po Mszy św. będzie odmawiana litania do św. Jóżefa.

Papież Franciszek w swoim liście Patris corde tak pisze
„Polski pisarz Jan Dobraczyński w książce Cień Ojca (24) opowiedział w formie powieści o życiu świętego Józefa. Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając Jego śladami. Przychodzi na myśl to, co Mojżesz przypomina Izraelowi: „Widziałeś też i na pustyni: Pan niósł cię, jak niesie ojciec swego syna, całą drogę, którą szliście” (Pwt 1, 31). Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie (25).

W społeczeństwie naszych czasów, dzieci często zdają się być osierocone przez ojców. Także dzisiejszy Kościół potrzebuje ojców. Stale aktualna jest przestroga skierowana przez św. Pawła do Koryntian: „Choćbyście mieli bowiem dziesiątki tysięcy wychowawców w Chrystusie, nie macie wielu ojców” (1 Kor 4, 15); a każdy kapłan czy biskup powinien móc dodać jak Apostoł: „ja to właśnie przez Ewangelię zrodziłem was w Chrystusie Jezusie” (tamże). Zaś Galatom mówi: „Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje!” (4, 19)

3. Wraz z niedzielą Chrztu Pańskiego rozpoczynamy okres zwykły w Kościele. Kolorem liturgicznym jest zielony