Ogłoszenia

4 niedziela Adwentu

1. Mamy już opłatki wigilijne i można je nabyć w zakrystii, kancelarii oraz w kościele. Ofiara będzie przeznaczona na potrzeby utrzymania kościoła. W tym roku nie będzie kolędy i możemy ofiarę za opłatek potraktować jako ofiarę kolędową na Kościół w tym trudnym dla nas czasie. Do opłatka jest dołączony list nowego proboszcza do parafian

2. Pasterka w naszym kosciele będzie tradycyjnie o godz. 24:00. W Dzień Bożego Narodzenia nie będzie Mszy św. o godz. 7:00. Nie będzie także Mszy św. Noworocznej o godz. 24:00

3. Na stronie internetowej parafii zamieszczamy artykuł o malarzach braciach Jędrzejczykach. Jeden z braci Jedrzejczyków jest autorem naszej kopii MB Częstochowskiej. W artykule jest wymienionych dwóch braci o. Augustyn Jedrzejczyk i jego brat Franciszek. Tymczasem nasza kopia jest sygnowana przez J. Jędrzejczyk. I tu mamy zagadkę do rozwiązania. Czyżby był to trzeci najmniej znany brat Józef?

4. W czasie Adwentu i okresie Bożego Narodzenia będzie w naszym kościele całodniowe wystawienie Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku. Jeżeli adoracja będzie gromadzić wiernych w kościele, to utrzymamy ją w naszej świątyni na stałe. Na godzinę 12:00 zapraszamy do wspólnego odmówienia Różańca. Nawet jeżeli będzie to 2 lub 3 osoby, proszę zaczynać wspólnie modlitwę. Zapraszam szczególnie na tę godzinę koła Żywego Różańca

Malarze MB Częstochowskiej

Andrzej Jan Zakrzewski – Maluszyn / Częstochowa

Utalentowani bracia – Jędrzejczykowie

Andrzej J. Zakrzewski

Utalentowani bracia – Ludwik i Franciszek Jędrzejczykowie

Rodzina Jędrzejczyków należy do jednej z najstarszych w parafii maluszyńskiej. Z cała pewnością zamieszkiwali na jej

terenie już w XVIII w. Jak większość rodzin związani byli przez pewien czas z maluszyńskim dworem Ostrowskich,

zanim osiedli na niewielkim gospodarstwie, być może uzyskanym w wyniku zasług oddawanych właścicielom. Jedna z

przedstawicielek trej rodziny, Michalina, była pokojówką Heleny Ostrowskiej. W ówczesnych realiach powierzenie

obowiążków pokojówki było nie lada wyróżnieniem zarówno w sferze materialnej, jak i uznania pewnych

predyspozycji umysłowych. Funkcja ta wymagala bowiem nie tylko sprawności fizycznej, ale także nauki umiejetności

zachowania się w złożonych sytuacjach dworskich. Michalina, o której wielokrotnie wspomina Helena Ostrowska w

swoim pamiętniku, została wytypowana, jako jedna z najbystrzejszych służących do towarzyszenia jej w trakcie

obecności w Warszawie w 1874 r. W trakcie pobytu uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Tak o tym pisze: „Młoda

służąca nasza ze wsi przywieziona, o mało nie znalazła śmierci, spadłszy z nich [t.jest ciemnych i wąskich schodów

wiodących z kuchni do kredensu- AJZ] na głowę na posadzkę asfaltową. Ocucona z omdlenia, ratowana pijawkami,

okładami zimnymi dniem i nocą, silnymi innymi środkami zaleczanymi przez dra Felixa Sommera, brata dyrektora

fabryki cukru w Silniczce, zdaje sie być na lepszej drodze w odzyskaniu przytomności, symptomat wymiotów ustał,

senność w drugiej dobie się zmniejszyła, ale wstrząśnienie głowy pozostawia dotąd ból i zamęt, które nie pozwlają

jeszcze pewnie rokować, że nie będzie złych skutków”(Helena z Morstinów Ostrowska, Dzieje Maluszyna i jego

dziedziców, s. 345 – 347). Na szczęście odniesiony uraz (wstrząs mózgu) ustąpił i Michalina mogła z powodzeniem

wykonywać swoje obowiązki. Nie była to jedyna osoba z tej rodzina wspomniana na kartach pamiętnika. Następna

dotyczy jednego z braci Michaliny, prawdopodobnie Ludwika, bardziej znanego pod zakonnym imieniem o.

Augustyna, dekoratora Grobu Pańskiego w maluszyńskim kościele na Wielkanoc 1885 r. Oto jak był ozdobiony Gób

Pański w 1885 r. „On [tj. proboszcz Święcichowski- AJZ] zdawał właśnie cieszyć na wyjątkowe ozdoby Grobu

Pańskiego, przygotowane estetycznymi pomysłami pocztmistrza silnickiego, Wiśniewskiego, i artyzmem malarskim

wyćwiczonego w szkole częstochowskiej młodego Jędrzejczyka. Świeci więc nad grobem duży krzyż w transparencie,

aniołki malowane na ołtarzu i przy grobie, a u wejścia do gaju świerczaków znakomici dwaj rycerze rzymscy. Do tego

dodawszy bijący kilkoma cienkimi wytryskami wodotrysk, przedstawia się zupełnie czarujący widok dla prostaczków

pobożnych z liczną dziatwą kościół w tych dniach odwiedzających” (tamże, s. 735).

W tej to rodzinie urodziło się i wychowało dwóch braci, którzy zapisali się na kartach dziejów sztuki polskiej XIX

/XXw. Starszy z braci, Ludwik Jędrzejczyk, syn Józefa, urodził się w Ciężkowiczkach 7 sierpnia 1865 r. Nauki

początkowe pobierał zapewne w szkółce maluszyńskiej, która istniała już od 1849 roku. Nieprzeciętne uzdolnienia

Ludwika spowodowały, że przy pomocy dworu już w 1879 r. znalazł sie Częstochowie, gdzie pobierał nauki zapewne w

carskim progimnazjum, a następnie uczył się od tegoż roku malarstwa w warsztacie Konstantego Krzemińskiego. „7

listopada 1884 r. uzyskał dyplom wystawiony przez częstochowski cech malarzy. W 2. półroczu 1888 r. uczył się

malarstwa u Ludwika Lorentza w Warszawie. Po powrocie do Częstochowy malowal obrazy z bratem Franciszkiem i

sprzedawał je pielgrzymom. W 1892 r. wstąpił do zakonu paulinów na Jasnej Górze; w 1898 r ukończył seminarium

duchowne we Włocławku. Pełniąc obowiązki zakonne i kapłańskie przebywał w Częstochowie, Krakowie na Skałce i

Lęsnej k. Białej Podlaskiej. Dorobek Jędrzejczyka obejmuje ok. 200 prac. Wiele z nich to kopie (wyk. często metodą

fotograficznego odbijania konturów lub kolorowania fotografii), wśród nich 34 kopie obrazu MB Częstochowskiej

9m.in. w kaplicy papieskiej w Castelgandolfo, w klasztorze paulinów w Rzymie, w Santiago, Chile). J. malował obrazy

religijne na blasze, płótnie, drewnie lub papierze (m.in. Św. Augustyn, pokazany na wystawie sztuk pięknych na Jasnej

Górze w 1902) i portrety,m.in. Pantaleona Szyndlera, 195, ojca M. Motylew3skiego, 1940, Autoportret z alegorią

śmierci, 1939 (wszystkie Jasna Góra), ks. B. Metlera (MAluszyn k. Radomska). Malował olejno na ścianie w klasztorze

na Jasnej Górze widoki klasztorów w Krakowie na Skałce, w Leśnej, Lesniowie k. Myszkowa, Budapeszcie i Pesc,

1936 (dwa ostatnie zniswzczone) Wykańczał tez obrazy brata Franciszka i Aleksandra Borwskiewgo (kilka na Jasnej

Górze). Narysował piórkiem 4 ilustracje do książki G. Augustynika Miłość Boga i Ojczyzny…czyli żywot…Wandy

Justyny Nepomuceny Malczewskiej, Częstochowa 1921. […] W ostatnich latach zycia restaurował wiele obrazów, nie

strona 1 / 3

Andrzej Jan Zakrzewski – Maluszyn / Częstochowa

Utalentowani bracia – Jędrzejczykowie

zawsze szczęśliwie; znanych jest ponad 30 obrazów, które nawet przemalował, Aleksander Jaśkiewicz, Słownik

artystów polskich i obcych w Polsce działajacych, t.III, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s.292 – 293.

O.Augustyn Jędrzejczyk, Nawa boczna bazylika na Jasnej Górze (1937). Muzeum w Częstochowie. Fot. A. Miry

strona 2 / 3

Andrzej Jan Zakrzewski – Maluszyn / Częstochowa

Utalentowani bracia – Jędrzejczykowie

Franciszek Jędrzejczyk (1871 – 1938), młodszy brat Ludwika (o. Augustyna), urodzony w Ciężkowiczkach, w parafii

maluszyńskiej, w dniu 2 października. Nie znamy szczegółów dotyczących jego dzieciństwa. Wiadomo jedynie, że w

wieku około 15 lat pojawił się w Częstochowie, gdzie uczył sie malarstwa. Specjalizował się w malarstwie dewocyjnym

– malował głównie na potrzeby pielgrzumów, a do wielu kościołów i kaplic w pobliżu Częstochowy wykonywal kopie

obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak pisz Aleksander Jaśkiewicz, malował „wielokrotnie Chrystusa w

cierniowej koronie , najczęściej zaś MB Częstochowską. Malował je na deskach, czasem cyprysowych; niektóre miały

malowane twarze, a sukienki rzeźbione i wysadzane sztucznymi kamieniami ( za jeden z takich obrazów otrzymał na

PWK w 1929 r. br. medal)”. Po I wojnie światowej prfowadził sklep z dewocjonaliami w Częstochowie. Opracowano

na podstawie biogramów autorstwa Aleksandra Jaśkiewicza, zamieszczonych w : Słownik artystów polskich i

obcych w Polsce działajacych, tom III, Wrocław-Warszawa+Krakow+Gdansk, 1979.

strona

110 lat temu sprofanowano obraz Czarnej Madonny na Jasnej Górze

24 października 2019 10:34/w Informacje, Polska
Radio Maryja

23 października 1909 r., paulin Damazy Macoch okradł obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze; rok później w klasztornej celi zamordował męża swojej utrzymanki – w efekcie został pierwszym polskim nekrocelebrytą.

„Czego tu nie ma?” – wyliczał w 1910 r. warszawski tygodnik „Świat” niektóre watki sprawy Macocha.

„Kradzież, fałszerstwo, zabójstwo, świętokradztwo. I ta kradzież jest zabieraniem ofiar ludu od ust nieraz sobie odejmującego… I to zabójstwo jest bratobójstwem. I to świętokradztwo jest ogołoceniem z wotów i klejnotów cudownego obrazu Najświętszej Panny Częstochowskiej… Dokonał tego strażnik najdroższej pamiątki narodowej i katolickiej” – pisał tygodnik.

„W sprawie Macocha występują wszystkie trzy interesujące ludzi wątki – religia, polityka i seks – jej osnowę splotły służby specjalne, zaś główny bohater jest pierwszym polskim nekrocelebryta” – powiedział detektyw Marcin Popowski, pracujący nad historycznym pitawalem.

„Na ówczesnych ziemiach polskich  >>sprawy Macocha<< nie przyćmiła nawet tragedia Titanica” – wyjaśnił.

„Pierwszy spostrzegł świętokradztwo dzwonnik Bolesław, który przed godzina 5-ta rano poszedł na chór” – napisała „Gazeta Częstochowska” 23 października 1909 roku. Stan kaplicy był przerażający: „zasłona cudownego obrazu podniesiona i podparta dwiema świecami… Część wotów w pospiechu porzucona wala się u stóp obrazu… Z obrazu spogląda Przenajświętsza Panienka, odarta z sukni i korony, spogląda boleśnie jakby i smutno… (…) Obrus wygnieciony odciskiem stopy… Z galeryjki na ambonę zwiesza się pozostawiony sznur z węzłami”.

Wyłamano brylantowe korony Najświętszej Panienki oraz Dzieciatka Jezus. Zniknęła perłowa sukienka Matki Boskiej, która opisał w 1846 r. Michał Baliński w dziele „Pielgrzymka do Jasnej Góry w Częstochowie”: „wielkość i piękność drogich kamieni nie do opisania, cale prawie tło niemi wyszyte. Wszystkie znakomite domy polskie, a mianowicie królewicz Konstanty Sobieski, najwięcej się do tego swojemu darami przyczynili”.

„Wśród mnóstwa peerel zdobiących te suknie odznaczają się trzy, szczególnej wielkości i kształtu: jedna z nich wyobraża twarz, druga – serce, trzecia – jajo” – opisywała zrabowane skarby „Gazeta Częstochowska”. I przypominała, ze ostatnio „blask korony podniósł dar hr. Sobańskiego w postaci pięknego klejnotu rodzinnego olbrzymiego brylantu wartości około 40.000 rubli”.

„Ogółem straty przenoszą milion rubli” – ocenił sprawozdawca „Gazety Częstochowskiej”.

Wiadomość wstrząsnęła Polakami pod trzema zaborami. Zaczęli powtarzać pytanie, które zadał przeor Paulinów Euzebiusz Rejman w kazaniu z 25 listopada 1909 r., przedrukowanym w kilku tytułach: „Dziś patrzymy na znieważony obraz Najświętszej Panny, odarty ręka zbrodniarza z koron i sukni, przy którym od sześciu wieków tylu łask doznano, tylu chorych uleczonych, tylu smutnych pocieszonych, tylu grzeszników nawróconych! …skąd się wziął zbrodniarz i podobny świętokradca tak wielki i gdzie się tego nauczył?”

Na wszystkich ziemiach polskich odprawiano msze za odzyskanie świętych kosztowności i stawiano figury Maryi – takie, jak ta która do dzisiaj stoi w Kozienicach, z napisem „Na przebłaganie za świętokradztwo obrazu Matki Boskiej w Częstochowie 1909 r.” .

Świętokradztwo poruszyło nawet dwór w Petersburgu. Car Mikołaj II „zamierzał ufundować korony dla obrazu, który stanowił świętość narodowa Polaków, a zarazem mógł być ikona ruska” – napisano w serwisie informacyjnym Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce „Zycie Zakonne”. Cara ubiegł jednak papież Pius X, który już na przełomie 1909 i 1910 r. ufundował Czarnej Madonnie tzw. diademy papieskie. Koronacja odbyła się 22 maja 1910 r.. Z materiałów biura prasowego Jasnej Góry wynika, ze korony Piusa X zostały zastąpione dopiero 26 sierpnia 2005 r. nowymi, które kilka miesięcy wcześniej, 1 kwietnia, na dzień przed swoja śmiercią, pobłogosławił Jan Paweł II.

Śledztwo w sprawie kradzieży nabrało rozpędu dopiero w następnym roku, gdy się okazało ze świętokradca popełnił tez morderstwo. Rankiem 26 lipca 1910 r. włościanin Marcin Cudak pomiędzy wsiami Gidle i Zawady koło Częstochowy znalazł w przydrożnym rowie drewniana skrzynie.

„Na samem dnie trup mężczyzny, pokryty wielu ranami, zadanemu – jak wykazała ekspertyza lekarska – toporem. (…) Rany zostały zadane ręka pewna i śmiała. (…) Oprócz zadawania ciosów morderca dusił ofiarę” – opisał dziennik „Świat”.

Ofiarą okazał się Wacław Ewaryst Macoch, zamieszkały w Warszawie przy ul. Żelaznej 31, od półtora miesiąca żonaty z Helena Katarzyna Krzyżanowska, nazywana „Lala” lub „Lalutka”.

Szybko ustalono, ze morderca jest jego krewny – Kacper Macoch – o imieniu zakonnym Damazy, zakonnik paulinów. Helena była od lat jego utrzymanka. Damazy osobiście ożenił krewnego ze swoja kochanka, gdyż spodziewała się dziecka. Okazało się, ze do zbrodni doszło na Jasnej Górze, w celi Macocha – nr. 38 na II piętrze. A także, ze w sprawę jest zamieszany Izydor Starczewski z celi nr. 11 na I piętrze – oraz Bazyli Olesiński, zamieszkały „na końcu korytarza po tej stronie, co Damazy”.

Tym trzem braciom zakonnym udowodniono regularne nadużycia klasztornego skarbca – wielkie sumy wydawali na konsumpcje, kobiety, luksusy: tylko Krzyżanowska, pieniądze uzyskiwane od Macocha, roztropnie inwestowała.

Miejsce zbrodni, tożsamość bohaterów i sens aktu oskarżenia zaszokowały opinie publiczna.

„Zbrodni mordu i kradzieży klejnotów z obrazu świętego nie dokonał żaden wolny myśliciel, nie dokonał nawet żaden czytelnik >>pism bezbożnych<<, nie dokonał zwykły laik, ale dokonał właśnie jasnogórski Paulin, przy pomocy innych >>świętych Ojców<<” – wypunktowała „Myśl Niepodległa” (październik 1910).

Zdaniem Popowskiego, carskie organa ścigania mogły – po ucieczce Macocha – skoncentrować się na jego lupach.

„Zauważmy, ze prasa w różnych zaborach inaczej wycenia jego przestępcze <<obroty>> ” – podkreślił.

„Podczas przesłuchań tuz po zatrzymaniu w Krakowie, za kordonem, na marginesie pytań o zabójstwo, zestawiano wydatki Macocha. Wyszło, co najmniej 34 tysiące rubli! Tymczasem ustalenia z Rosji dotyczące strat są – wielokrotnie mniejsze. Być może rosyjscy śledczy rozkradli odnaleziona gotówkę i precjoza, zamiast je oddać zakonowi ” – wyjaśnił Popowski.

Niewątpliwa ofiara sprawy Macocha był tez Klasztor Jasnogórski. Zakon Paulinów został obrabowany i z majątku, i z dobrego imienia. Był i kontekst polityczny.

Na początku XX wieku Zakonowi Paulinów groziła likwidacja – wskutek wojen i zaborów pozostały mu jedynie dwa klasztory: w Częstochowie i Krakowie tj. lezące w dwóch różnych państwach. Sytuacja Jasnej Góry była niepewna, ze względu na antykatolicka politykę caratu po powstaniu styczniowym. W pracy Jana Pietrzykowskiego „Jasna Góra po kasacie klasztorów 1864-1914” czytamy o regulacjach, które zniszczyły autonomie zakonów i uruchomiły mechanizm selekcji negatywnej przy naborze do stanu duchownego. W latach 1905-10 kandydat do paulinów mógł nie być pobożny i wykształcony, lecz musiał „uzyskać aprobatę gubernatora i zezwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych po policyjnym sprawdzeniu jego lojalności”.

Tak otworzono furty klasztorne dla agentów-prowokatorów oraz ludzi niegodnych noszenia habitu. „Glos Warszawski” (66/1912) ocenił, ze do duchowieństwa klasztornego trafił „typ hybrydów kulturalno-etycznych”, „byłych pisarzów gminnych, mimo pochodzenia polskiego niebędących kulturalnie i etycznie Polakami, ani w tym stopniu, co chłop polski, ani w tym, co inne żywioły narodu”.

Damazy Macoch uzyskał status księdza zakonnego już po czterech miesiącach nowicjatu, chociaż reguła paulinów wymagała czterech lat. Starczewski i Olesiński również trafili do paulinów na podstawie carskich przepisów. Wątek agenturalny zasugerował w czasie procesu ojciec Pius Przeździecka, późniejszy generał zakonu, który twierdził, ze Macoch jako agent ochrany miał „urządzić na Jasnej Górze skład nielegalnej literatury, by przez to zmusić rząd do zamknięcia klasztoru”.

Pomimo wybuchu wojny, gazety wszystkich zaborów podawały informacje o sytuacji pierwszego polskiego nekrocelebryty. Po śmierci Macocha wyciąg z tych materiałów opublikował „Ilustrowany Kurier Codzienny”.

Były zakonnik został wiec jesienią 1914 r. osadzony „w specjalnej celi dla niedomagających”, a w styczniu 1916 r. trafił do więziennego szpitala, pod opiekę dra Rot Bauma. Ten „niezwykły człowiek, który szatę kapłańska splamił ohydnymi czynami (…) umarł na barłogu więziennym, w pełnej świadomości, ze kara, jaka go spotkała, jest zasłużona i sprawiedliwa”. Zmarł w skrusze i żalu „wskutek gruźlicy pluć i silnej skrofulozy ogólnej, która zaatakowała ze szczególna siłą szyje i gardło. Ostatnie miesiące jego życia, pełne okropnych cierpień fizycznych i katuszy moralnych, mogą stanowić przykład pokuty”.

Macoch „do końca życia interesował się żywo wypadkami wojennymi (…) Często powtarzał:, >>Jeżeli Bóg pozwoli mi, przeżyć do końca wojny — to to dla mnie dowodem, ze mi przebaczył<<”. Od chwili zajęcia Piotrkowa przez Austriaków, ex-zakonnik wciąż miał gości – oficerów i dziennikarzy. Odwiedziny wprawiały go w stan podniecenia. >>Zauważywszy raz, jak ktoś przez dziurkę od klucza zaglądał do celi, krzyknął: >>Ależ proszę wejść!… Chcecie panowie widzieć Macocha… Jestem na usługi…<< Niektórym odwiedzającym dawał fotografie z własnoręcznym podpisem”.

Zdjęcia z autografami drukowała niemiecka prasa. Odnotował to 4 listopada 1914 r. Andrzej Strug – pisarz, publicysta, legionista, „bliniak” – w dzienniku „Odznaka za wierna służbę”: „Wczoraj wszystkie plutony w paradzie czwórkami poszły na Jasna Górę pomodlić się przed Matka Boska. W skupieniu, ze srogim brzękiem ostróg, weszliśmy do kościoła. Ale nie tylko nie chciano nam odsłonić cudownego obrazu, ale nie otworzono nawet kaplicy, a kościelni nam po prostu wymyślali. Ten afront paulini zrobili nam rozmyślnie. Toteż nie mogłem wytrzymać i zapytałem pana kościelnego: >>jak zdrowie ojca Macocha?<<”.Pogrzeb Macocha odbył się na cmentarzu miejskim 7 września 1916 r. Do dziś na portalach turystycznych można znaleźć współrzędne grobu z napisem „sp. ksiądz Damazy Macoch wielki grzesznik i wielki pokutnik prosi o modlitwę”.

Sprawa Macocha stała się inspiracja dla wielu autorów. Już w 1910 r. Tadeusz Boy-Żeleński uwiecznił rewizje na Jasnej Górze w „Opowieści dziadkowej o cudach jasnogórskich” napisanej dla kabaretu „Zielony balonik”.

W okresie międzywojnia powstały autentyczne dziadowskie ballady – np. Tadeusz Daniewski w pitavalu saskim „Zbrodnia, zdrada, kara” (1986) przypomniał utwór „Jak ksiądz Macoch z Krzyżanowsko, okradali Matkę Bosko… ”. „Dane” z tych pieśni bywają obecnie brane za fakty: można się spotkać z taka wersja zdarzeń, w której występny zakonnik ukradł perły z sukienki Jasnogórskiej Pani, aby je rzucić pod stopy pięknej zakonnicy.

Pomijając pitavale, w okresie PRL w obiegu czytelniczym krążyła „Tajemnica białego habitu” (1956) Henryka Syski, który w latach 1945–46 był naczelnikiem Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Lublinie, a po latach zajął się tzw. samodzielna twórczością literacka.

W 1976 r. Władysław Terlecki wydal powieść „Odpocznij po biegu”. Jednocześnie na deskach Teatru Powszechnego w Warszawie, wystawiono jego sztukę pod tym samym tytułem, w reżyserii Zygmunta Hubnera. Recenzja w podziemnym piśmie „Praworządność” (nr 18) stwierdzała: „Skandal w tej sztuce jest tylko pretekstem do psychologicznej analizy ludzi i systemu, a to zawsze budziło w cenzorach niepokój”. Okazała się tez brzemienna w skutki dla aktora Macieja Rayzachera, który „odnalazł wiarę, grając w antyreligijnym spektaklu” – jak stwierdził w wywiadzie Elżbiety Rumian („Główna rola w teatrze życia”, 2011).

W 2000 r. do księgarń trafił „Pan Samochodzik i Wiezieni Jasnej Góry”, autorstwa Tomasza Olsz akowskiego – w ramach kontynuacji cyklu Zbigniewa Nienackiego.

W 2011 r. sprawę Macocha odkurzyła gawęda Gabriela Maciejewskiego-Coryllusa („Baśń jak niedźwiedź. Polskie historie”). Potem w tomiku wierszy Karola Samuela, poety i krytyka literackiego „Wiednie” znalazł się wiersz pt. „Kacper Macoch” z października 2013 r.

W 2017 r. Marek Bukowski i Maciej Dancewicz napisali pełna kryminalnych zagadek powieść „Najdłuższa noc”, której fabuła stalla się inspiracja wydarzeń serialu kostiumowego „Bele Eposu” w TVN, kręconego od 2016 r. Pierwotna inspiracja, jak twierdza autorzy, dla powstania serialu była afera Damazego Macocha.

Małgorzata Hendrykowska w „Historii polskiego filmu dokumentalnego 1896-1944” podaje ze Macoch był bohaterem „trzeciej sprawy kryminalnej, uwiecznionym na taśmie”, chociaż decyzja sadu, z jego procesu miały się ukazywać wyłącznie reportaże rysunkowe. Jan Skarbek-Malczewski, pierwszy polski operator filmowy, przyjechał na proces Macocha na zlecenie wytwórni Sfinks. I założył się o to, któremu uda się pierwszemu sfilmować oskarżonego, z „wolnym strzelcem” Marianem Fuchsem, założycielem pierwszej w Polsce agencji fotograficznej.

„W najlepszej sytuacji znajdował się malarz Badowski, który mając w kieszeni blok papieru i ołówek, z łatwością dostał się na sale sadowa i zrobił reportaż rysunkowy, który ukazał się następnie w >>Tygodniku Ilustrowanym<<. Ze mną było gorzej. Już kiedy fotografowałem gmach sadu, wchodząca publiczność, policja mi w tym przeszkadzała. Udałem się wobec tego do prezesa sadu z prośba o zezwolenie na robienie zdjęć, jednak odmówił mi stanowczo” – opisał Skarbek-Malczewski we wspomnieniach „Bylem tam z kamera…” (1962). Wtedy schował się za filarem w sadowym bufecie i sfilmował uczestników procesu wychodzących z sali sadowej na przerwę obiadowa. Te 60 metrów taśmy, zmontowane z kilkoma zdjęciami fotografa Majcherskiego stanowiło „gorący dokument chwili”.

„Jedna kopie wynajął Mianowski, właściciel kina Odeon na ulicy Marszałkowskiej 138, placach 100 rubli za każdy dzień eksploatacji” – wspominał Skarbek-Malczewski.

Ale zakład wygrał Fuchs. Jak opisała Hendrykowska, wdrapał się wieże augsbursko-ewangelickiego kościoła przy ul. Rańskiej, granicząca z wwiezieniem, i z góry nakręcił Macocha na spacerniaku.

Adriana Prodeus w artykule „Daj się ponieść” (Interpretacje nr 1/ 2018) o nieznanym dorobku Tadeusza Różewicza w roli scenarzysty – zaznaczyła, ze interesowała go sprawa Damazego Macocha: „Parokrotnie podczas komisji scenariuszowych i kolaudacji Różewicz wspominał o tym projekcie”.

Materiały Fuchsa i Skarbka-Malczewskiego uchodzą za zaginione. Z procesu Macocha ocalało kilka anonimowych zdjęć. I rysunki Zygmunta Badowskiego.

„Przed czterema laty otrzymaliśmy do sprzedaży zestaw czterech rysunków Zygmunta Badowskiego, reprodukowanych w >>Tygodniku Ilustrowanym<<. Trzy dotyczyły procesu Damazego Macocha. Przedstawiały oskarżonych Blaszkiewicza i Pertkiewicza, tłumacza sadowego Wasserzweiga oraz galerie w sadzie w Piotrkowie” – powiedziała Anna Bielawska, dyrektor Domu Aukcyjnego Rempex.

Zestaw był wyceniony na 2,5 tys. zł. Nie cieszył się żadnym zainteresowaniem, rysunki wróciły do właściciela. Myślę, ze sprawa już nie funkcjonuje: nikt nie pamięta tego procesu i nie wie, o co chodzi” – dodała.

PAP

Intencje Mszy św. Parafia św. Aleksandra (2)

 

Sobota 12 grudnia

6.30 x.AG O Boże błog. i opiekę MB dla Artura, Marcina i Michała

z rodzinami

x.GB
7.15 x.MJ + małżonków Wedeckich x.AG
8.00 x.GB + Macieja Szeredę x.MJ
16.00 x.DF + Rozalię Mojzesowicz greg 13 x.MM
17.00 x.AL + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 4 x.DF
17.00 xGość W intencji Dominiki z ok. 25 urodzin, o Boże błog

i potrzebne łaski dla niej i dla potomstwa

18.00 x.MM + Bronisławę Totakowską w 2 rocz. śm. x.AL

 

 

 

Niedziela 13 grudnia

7.00 x.MM + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 5 x.GB
8.30 x.GB + Rozalię Mojzesowicz greg 14 x.MJ

x.AL

9.40 x.MM Wypominki
10.00 x.DF Kościół dolny – Msza św. dla niesłyszących
10.00 x.MJ W intencji Parafian x.MM

x.GB

11.30 xGość + Ryszarda Kochaniaka w 16 rocz. śm. x.DF

x.MM

13.00 x.AL + Grzegorza Ochockiego oraz Mariannę, Mieczysława, Marzannę i Witolda x.AG

x.MM

16.00 x.AG W intencji Marii w dniu urodzin, o Boże błog. x.DF

x.MJ

17.30 x.DF + Bronisława Piotrowskiego x.AG

x.MJ

19.00 x.AG W intencji Bartłomieja Sitarka w dniu 21 urodzin, dziękczynno błagalna x.DF

x.MJ

 

 

 

Poniedziałek 14 grudnia

Św. Jana od Krzyża, Kapłana i Doktora Kościoła

6.30 x.MJ W intencji Ojczyzny, naszych rodzin, dobroczyńców i zmarłych z rodzin. x.DF
7.15 x.DF O Boże błog. opiekę MB dla Moniki w dniu urodzin

oraz dla Kacpra i Michała

x.AL
8.00 x.AL + Irenę Dobecką w 26 rocz. śm.

+ Tadeusza Dobeckiego w 24 rocz. śm.

+ zm. z rodz. Błaszczyków i Dobeckich

oraz o Boże błog. dla żyjących członków rodzin

x.MJ
16.00 x.MM + Rozalię Mojzesowicz greg 15 x.AG
17.00 x.AG + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 6 x.MM
18.00 x.GB + dusze w czyśćcu cierpiące x.AG

 

 

Wtorek 15 grudnia

6.30 x.MJ O zdrowie i błog. Boże dla Krzysztofa Grabowskiego x.AG
7.15 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 16 x.MM
8.00 x.MM + Małgorzatę i Reginę Sochackie x.MJ
16.00 x.DF + Ryszarda i Jerzego Ławeckich x.GB
17.00 x.GB + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 7 x.DF
18.00 x.AL + dusze w czyśćcu cierpiące x.GB

 

 

Środa 16 grudnia

6.30 x.GB + Pawła Skalskiego x.DF
x.AG 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.DF + Irenę i Janusza Woźnickich x.GB
8.00 x.GB W intencji Amelii w 8 rocz. urodzin,

o Boże błog. i opieke MB

x.DF
16.00 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 17 x.MM
17.00 x.AL + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 8 x.AG
18.00 x.MM + Edmunda Lewickiego w 13 rocz. śm. x.AL

 

 

Czwartek 17 grudnia

6.30 x.MM O łaskę zdrowia dla Janiny x.AL
7.15 x.GB Aby Chrystus Król królował w naszej Ojczyźnie, Kościele, Parafii i naszych rodzinach x.MM
8.00 x.AL + Halinę Grądzką w 30 dzień po śmierci x.GB
11.00 x.MM Pogrzeb: + Anna Wiech-Gołębiewska
16.00 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 18 x.DF
17.00 x.AG + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 9 x.DF
18.00 x.DF + Leszka Nowakowskiego x.AG

 

 

Piątek 18 grudnia

6.30 x.GB + Stanisława i Wandę Kwapiszów

+ Stanisława i Cecylię Pietrucha

x.AL
7.15 x.AL + Małgorzatę Rusiewicz w miesiąc po śmierci x.AG
8.00 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 19 x.GB
16.00 x.MM + Adolfa Sałkiewicza x.DF
17.00 x.DF + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 10 x.MJ
18.00 x.MJ (rez) x.DF

 

 

 

II niedziela Adwentu

1. Mamy już opłatki wigilijne i można je nabyć w zakrystii, kancelarii oraz w kościele. Ofiara będzie przeznaczona na potrzeby utrzymania kościoła. W tym roku nie będzie kolędy i możemy ofiarę za opłatek potraktować jako ofiarę kolędową na Kościół w tym trudnym dla nas czasie. Do opłatka jest dołączony list nowego proboszcza do parafian

2. Roraty w naszym kosciele są o godz. 6:30. W środę w języku łacińskim a w czwartek tzw. Roraty Polskie.

3. Dnia 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryji Panny o godzinie 12:00 będzie w naszym kościele Msza św. w tzw. Godzinie Łaski przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Zostanie ona poprzedzona śpiewem Akatystu o godzinie 11:30.

Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. Przypada 8 grudnia o godz. 12.00. Wywodzi się z objawień w Montchiarii gdzie Maryja ukazywała się pielęgniarce Pierinie Gili.

Objawienia powtarzały się bardzo często. To najbardziej pamiętne miało miejsce 8 grudnia 1947 r. w bazylice w Montichiari. Maryja powiedziała: Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jeśli ktoś nie może w tym czasie nawiedzić kościoła, a będzie modlił się w południe w domu, ten także otrzyma za moim pośrednictwem wiele łask.

Modlić się będziemy przed obrazem liczącym ponad 100 lat autorstwa braci Jędrzejczyków, który podarowały nam Siostry Nazaretanki. Matki Boża ubrana jest w suknię perłową oraz korony Klementyńskie, które zrabowano w 1909 roku i których nigdy nie odzyskano. Jesteśmy w posiadaniu unikalnej kopii obrazu Jasnogórskiego. Tak ubranej Matki Bożej nie zobaczymy nawet w Częstochowie.

4. W czasie Adwentu i okresie Bożego Narodzenia będzie w naszym kościele całodniowe wystawienie Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku. Jeżeli adoracja będzie gromadzić wiernych w kościele, to utrzymamy ją w naszej świątyni na stałe. Na godzinę 12:00 zapraszamy do wspólnego odmówienia Różańca. Nawet jeżeli będzie to 2 lub 3 osoby, proszę zaczynać wspólnie modlitwę. Zapraszam szczególnie na tę godzinę koła Żywego Różańca.

5. Rekolekcje adwentowe w naszej parafii zaczną się w sobotę 12 grudnia w święto św. Aleksandra czyli odpust parafialny. Następnie niedziela 13 grudzień i poniedziałek. Poprawadzi je O. Piotr Stasiński, kapucyn i członek Rady Generalnej Zakonu Kapucynów w Rzymie. Nauki będą na Mszach św.

Rocznica kradzieży koron klementyńskich

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest znany na całym świecie, a jego historia jest bardzo ciekawa. Jednak nie zawsze była ona dla obrazu łaskawa.

Bolesnym wydarzeniem, do którego doszło 23 października 1909 roku w jasnogórskim sanktuarium, była kradzież koron, którymi papież Klemens XI koronował cudowny wizerunek Matki Bożej. Skradziono wtedy korony, sukienkę perłową oraz wota, które ozdabiały ołtarz. Mówi o. Stanisław Rudziński, kustosz zbiorów sztuki wotywnej jasnogórskiego sanktuarium:

– Wynagradzając za ten czyn, odprawiano nabożeństwa ekspiacyjne. Zaczęto prowadzić śledztwo, poszukując sprawcy kradzieży, a informacje z niego zasilały ówczesne media, które zrobiły ze sprawy olbrzymią sensację, a etapy śledztwa były podawane jak najlepszy kryminał.

Złodziejem był uciekinier z więzienia z Sandomierza. Jak więc udało mu się ukraść tak cenne dla jasnogórskiego sanktuarium wota?

– W Studiach Claromontana, jednym z tomów tego rocznika o dziejach Jasnej Góry, jest artykuł dotyczący tamtej sprawy. Wykorzystano do niego informacje źródłowe z archiwum w Sankt Petersburgu. W okresie, kiedy dokonano kradzieży, na Jasnej Górze prowadzonych było wiele prac remontowych, Rusztowania stały zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz bazyliki. Złodziej wszedł po rusztowaniach, dostał się do wnętrza bazyliki, a stamtąd do Kaplicy Cudownego Obrazu. Krata nie była zabudowana, dopiero po kradzieży koron górna część arkady półkolistej została zabudowana. A więc złodziej przeszedł przez kratę, wszedł na ołtarz i podniósł zasłonę. Zasłona była inna niż obecna. Podparł ją prawdopodobnie świecami i zabrał sukienkę i korony. Cud, że nie uszkodził Cudownego Wizerunku. Tą samą drogą, którą wszedł do Kaplicy Matki Bożej, złodziej opuścił świątynię. Ponieważ trudno było mu nieść stelaż z ukradzioną sukienką, rozmontował dekoracje sukienki. Stało się to w okolicach ówczesnej wsi Kiedrzyn.

Częstochowa w owym czasie znajdowała się pod rosyjskim zaborem. Po kradzieży car Mikołaj II zaoferował, że ufunduje korony dla obrazu Matki Bożej, co było wynikiem jego polityki rusyfikacyjnej:

– Po kradzieży car Rosji, Mikołaj II, zaoferował chęć ufundowania koron dla obrazu Matki Bożej – wyjaśnia o. Rudziński. – Żeby do tego nie dopuścić, do koronacji obrazu koronami carskimi, zainteresowano sprawą papieża, św. Piusa X. Papież powiedział wtedy, że ofiaruje korony dla obrazu Matki Bożej.

Generał paulinów o. Euzebiusz Rejman odebrał korony z dworca kolejowego 24 kwietnia 1910 roku i przeniósł je na Jasną Górę. Uroczystej koronacji dokonano 22 maja na jasnogórskich Wałach przez bp. Stanisława Zdzitowieckiego.

AK

Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra (1)

Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra (1)

Sobota 5 grudnia

6.30 x.AG O Boże błog. i potrzebne łaski dla Ilony w dniu urodzin x.AL
7.15 x.AL + dusze w czyśćcu cierpiące

oraz dziękczynna

x.AG
8.00 x.AL + ks. Tadeusza Karolaka greg 27 x.AG
16.00 x.DF + Rozalię Mojzesowicz greg 6 x.MM
17.00 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące x.DF
18.00 x.MM + dusze w czyśćcu cierpiące x.MJ

 

 

 

 

Niedziela 6 grudnia

7.00 x.AL + ks. Tadeusza Karolaka greg 28 x.AG
8.30 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 7 x.AL
8.30 x.DF + dusze w czyśćcu cierpiące
9.40 x.DF Wypominki
10.00 x.MJ Za Parafian x.AG
10.00 x.DF Kościół dolny – Dla niesłyszących
11.30 x.DF O dar mądrości, obfitości łask Bożych dla Małgosi, Piotra, Agnieszki i wnuczek Marysi i Zosi za pośrednictwem MB Nieustającej Pomocy x.AL
13.00 x.AL + Jana i Feliksę, Michała i Janinę, Mariana i Jadwigę

oraz Krystynę Bober

x.DF
16.00 x.MM + Michała, czyli Witka Michałowskiego w 3 rocz. śm. x.MJ
17.30 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące x.MM
19.00 x.MM + Wandę Dylewską w 5 rocz. śm. x.MJ

 

 

 

 

 

Poniedziałek 7 grudnia

Św. Ambrożego, Biskupa i Doktora Kościoła

6.30 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 29 x.DF
7.15 x.DF + dusze w czyśćcu cierpiące x.AL
8.00 x.AL + Martę Bittner x.MJ
16.00 x.MM Wotywna do Ducha św. x.AG
16.00 x.DF + Jerzego Chybowskiego w 20 rocz. śm.
17.00 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 8 x.MM
18.00 x.AG + Mariana Biela (z okazji imienin) x.MM

 

 

Wtorek 8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

6.30 x.AL + Jana Bednarka w 17 rocz. śm. x.AG
6.30 x.MM + dusze w czyśćcu cierpiące
7.15 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 9 x.MM
7.15 x.AL O uwolnienie od wszelkiego zła

i uzdrowienie duszy i ciała dla Elizy

8.00 x.MM O łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia dla Jerzego x.AL
12.00 x.MJ Msza św. w Godzinie Łaski w intencji Sióstr Nazaretanek (instalacja obrazu MB Częstochowskiej) x.MM
16.00 x.DF + zm. z rodz. Dąbrowskich x.GB
17.00 x.GB + Ludwikę i Kazimierza Gostkowskich

+ Zofię Szutowicz

x.DF
18.00 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 30 x.DF

 

 

Środa 9 grudnia

6.30 x.DF + dusze w czyśćcu cierpiące x.MJ
x.MM 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka x.DF
8.00 x.GB + Rozalię Mojzesowicz greg 10 x.MJ
16.00 x.AG + Helenę Wrzesińską w 9 rocz. śm. x.MM
17.00 x.AL + Marię-Barbarę Pszczółkowską greg 1 x.AG
18.00 x.MM + Zbigniewa Boniuszko w 1 rocz. śm. x.AL

 

Czwartek 10 grudnia

6.30 x.MM W intencji Wojciecha w dniu urodzin x.AL
7.15 x.GB + dusze w czyśćcu cierpiące x.MM
8.00 x.AL O Boże błog. i opiekę MB dla Artura, Marcina i Michała

z rodzinami

x.GB
16.00 x.AG + Rozalię Mojzesowicz greg 11 x.MJ
17.00 x.MJ + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 2 x.DF
18.00 x.DF + Włodzimierza Kucharskiego w 20 rocz. śm. x.AG

 

 

 

 

Piątek 11 grudnia

6.30 x.GB O Boże błog. i opiekę MB dla Artura, Marcina i Michała

z rodzinami

x.MJ
7.15 x.MJ + Jozefa Nędzyńskiego x.AG
8.00 x.AG + Janinę Bittner x.GB
11.00 x.MM Pogrzeb: + Zofia Raułuszkiewicz
16.00 x.MM + Rozalię Mojzesowicz greg 12 x.DF
17.00 x.DF + Marię Barbarę Pszczółkowską greg 3 x.AL
18.00 x.AL + dusze w czyśćcu cierpiące x.DF

 

Niedziela 22 listopada

1. Dzisiaj w niedziele Chrystusa Króla będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w godzinach 14:00 – 17:30 w intencji ojczyzny

sobota 28 listopada w godzinach 8:30 – 13:00

Przypominamy, że każdy piątek w naszym kościele jest całodniowe wystawienie Najświętszego Sakramentu.

2. Za tydzień rozpoczynamy Adwent. W niedzielę odbędzie się poświęcenie opłatków na wigilijne stoły. Opłatki można nabyć w zakrystii i kancelarii. Ofiarę, która będzie przeznaczona na potrzeby utrzymania kościoła wrzucamy do skarbony w zakrystii lub w kancelarii. W tym roku nie będzie kolędy i mozemy ofiarę za opłatek potraktować jako ofiarę koledową na Kościół w tym trudnym dla nas czasie.

3. Roraty w naszym kosciele będą o godz. 6:30

4. Dzisiaj wieczorem w naszym dolnym kościele jest Msza św w jęz. białoruskim dla wspólnoty białoruskiej.

5. Na naszej stronie internetowej publikowane są intencje mszalne na cały tydzień. Można sprawdzić wcześniej czy nie ma jakiegoś błędu np. w nazwisku

6. „Kościół czeka poważny kryzys, który drastycznie ograniczy liczbę wiernych i jego wpływy (…) Będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku. (…) To sprawi, że będzie ubogi i stanie się Kościołem cichych… W totalnie zaplanowanym świecie ludzie (…) Uświadomią sobie, że ich egzystencja oznacza „nieopisaną samotność”, a zdając sobie sprawę z utraty z pola widzenia Boga, odczują grozę własnej nędzy. Wtedy i dopiero wtedy – w małej owczarni wierzących odkryją coś zupełnie nowego: nadzieję dla siebie, odpowiedź, której zawsze szukali” – zapowiadał w roku 1969 Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI. Te słowa mogą stać się aktualne nie tylko w tej pierwszej, brzmiącej apokaliptycznie części. Aby jednak inni odnajdywali w tej małej owczarni ludzi wierzących odpowiedź i nadzieję, potrzeba, aby była ona przeniknięta duchem Ewangelii i obecnością w niej Jezusa Chrystusa. Stanie się tak poprzez wzajemne gesty solidarności i miłosierdzia, poprzez które budowane są więzi międzyludzkie. Przedłużająca się izolacja wynikająca z pandemii, spowodowała różnego typu kryzysy, a wśród nich – szczególnie dolegliwe w życiu rodzinnym kryzysy ekonomiczne. Wielu ludzi w ostatnim czasie straciło pracę i źródło stałych zarobków. Rośnie też obawa o egzystencję swoją i własnej rodziny. Można przetrwać tę sytuację tylko we wspólnocie z innymi. Za tydzień rozpoczyna się liturgiczny okres Adwentu, który w Kościele oznacza przygotowanie na Boże Narodzenie. Przeżyjmy ten okres nie tylko poprzez robienie domowych porządków i zakupy, ale udzielając sobie sąsiedzkiej pomocy. Proponujemy, aby parafianie informowali nas o takich rodzinach i osobach, które potrzebują konkretnej materialnej pomocy. Karteczki z informacjami można składać w zakrystii po każdej Mszy św. przez najbliższe 2 tygodnie. W drugiej połowie Adwentu rodziny i osoby dobrze sytuowane mogą anonimowo przygotować paczki dla tych konkretnych osób i składać je w zakrystii lub w kancelarii w godzinach jej urzędowania. Paczki zostaną dostarczone osobom potrzebującym.

Intencje Mszy św. Parafia św. Aleksandra (4)

Sobota 21 listopada

Ofiarowanie NMP

6.30 x.AG + ks. Tadeusza Karolaka greg 13 x.MJ
7.15 x.MJ + Wiktora greg 19 x.AG
8.00 x.MJ + Waleriana Smirnowa w 61 rocz. śm. x.AG
16.00 x.DF + Janusza Wojdeckiego i jego rodziców

+ Helenę, Władysława, córkę Mirosławę

i jej męża Stefana

x.MM
17.00 x.AL + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 18 x.DF
18.00 x.MM + Janusza Skompskiego (w dniu imienin) x.AL

 

 

 

 

Niedziela 22 listopada

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

7.00 x.MM + Wiktora greg 20 x.AL
8.30 x.AL + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 19 x.MJ
9.40 x.MM Wypominki
10.00 x.MJ Aby Chrystus Król królował w naszej Ojczyźnie, Kościele, Parafii i w naszych rodzinach x.MM
10.00 x.DF Kościół dolny – dla niesłyszących
11.30 x.MM + Ludwikę, Kazimierza i Tomasza Gostkowskich

+ Zofię Szutowicz

x.AL
13.00 x.AL + Piotra Kłosa w 18 rocz. śm. i zm. z rodz. Ratyńskich x.MM
14.00 – 17.30 Kościół dolny:

Adoracja Najświętszego Sakramentu

16.00 x.AG + Kazimierza, Stanisławę i Józefa Stelmasiaków

+ Bolesława i Jadwigę Pacholak

x.DF
17.30 x.DF + ks. Tadeusza Karolaka greg 14 x.AG
19.00 x.AG W int. Dobrosława z okazji 48 rocz. urodzin, o zdrowie, spokojne życie, satysfakcję z pracy zawodowej, opiekę Bożą i życzliwość ludzką. x.DF

 

Poniedziałek 23 listopada

6.30 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 15 x.DF
7.15 x.DF + Wiktora greg 21 x.AL
8.00 x.AL + Józefa Urbanowicza w 41 rocz. śm.

+ Irenę Urbanowicz i zm. z rodz. Kopaczyńskich, Doroszów i Stochmalów

x.MJ
10.00 x.DF Pogrzeb
16.00 x.MM + Władysława Czorniaka w 30 rocz. śm.

i zm. z rodz. Czorniaków i Mojzesowiczów

x.AG
17.00 x.AG + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 20 x.MM
18.00 x.AG + dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 x.MM W int. Niny Zielińskiej z okazji 18 urodzin,

o łaskę wiary, Boże błog. i opiekę MB

 

 

Wtorek 24 listopada

Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac Kapłana i Towarzyszy

6.30 x.AL + Bogdana Lesisza x.AG
7.15 x.AG + dusze w czyśćcu cierpiące x.MM
8.00 x.MM + Wiktora greg 22 x.AL
16.00 x.DF + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 21 x.MJ
17.00 x.MJ O łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia

dla Jerzego

x.DF
18.00 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 16 x.DF

 

 

Środa 25 listopada

6.30 x.DF + Bogdana Lesisza x.MJ
x.MM 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 17 x.DF
8.00 x.DF + Wiktora greg 23 x.MJ
16.00 x.AG (rez) x.MM
17.00 x.AL + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 22 x.AG
18.00 x.MM + dusze w czyśćcu cierpiące x.AL

 

 

Czwartek 26 listopada

6.30 x.MM + ks. Tadeusza Karolaka greg 18 x.AL
7.15 x.AL + Bogdana Lesisza x.MM
8.00 x.AL + Wiktora greg 24 x.MM
10.00 x.MJ Pogrzeb: + Barbara Rup
16.00 x.AG + dusze w czyśćcu cierpiące x.MJ
17.00 x.MJ + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 23 x.DF
18.00 x.DF + Józefa Okońskiego w rocz. śm. x.AG

 

 

 

 

Piątek 27 listopada

6.30 x.AG + ks. Tadeusza Karolaka greg 19 x.MJ
7.15 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące x.AG
8.00 x.AG + Wiktora greg 25 x.MJ
16.00 x.MM + Krystynę Baczyńską w 37 rocz. śm. x.DF
17.00 x.DF + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 24 x.AL
18.00 x.AL + Danutę Dąbrowską w 10 rocz. śm. x.DF

 

Intencje Mszy św. Parafia św. Aleksandra (3)

 

Sobota 14 listopada

6.30 x.AG + ks. Tadeusza Karolaka greg 6 x.GB
7.15 x.MJ + Wiktora greg 12 x.AG
8.00 x.GB + Teresę Chłapowską w 10 rocz. śm. x.MJ
16.00 x.DF + Dominikę Strzelczyk i Kamila Klimackiego x.MM
17.00 x.AL + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 11 x.DF
18.00 x.MM W int. Agaty i Michała z ok. 7 rocz. ślubu, o Boże błog. zdrowie i wszelką pomyślność dla nich oraz dla ich dzieci Adama i Alicji x.AL

 

 

 

Niedziela 15 listopada

7.00 x.AL + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 12 x.DF
7.00 x.AG + Wiktora greg 13
8.30 x.AG + ks. Tadeusza Karolaka greg 7 x.DF
9.40 x.DF Wypominki
10.00 x.MJ Za Parafian x.AG
10.00 x.DF Kościół dolny – dla niesłyszących
11.30 x.DF + Janinę Ziętek w 20 rocz. śm. x.GB
13.00 x.GB W int. dziękczynno błagalnej

dla Alberta i Oskara Weikum z ok. imienin i urodzin,

o Boże błog. łaski i opiekę MB

x.AL
Kościół dolny:

14.00 – 17.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu

16.00 x.MM + Marię i Franciszka Hammer, Anielę Szelągowską, Anielę Godlewską, Rozalię i Mirosławę Cisowskie,

Marię Zaradkiewicz

x.MJ
17.30 x.MJ O Boże błog. dla Aliny i Eugeniusza Ćwiklińskich

w 70 rocz. ślubu i potrzebne łaski dla Eugeniusza

w 90 rocz. urodzin.

x.MM
19.00 x.MM + Małgorzatę Sochacką w 7 rocz. śm. x.MJ

 

 

Poniedziałek 16 listopada

NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia

6.30 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 8 x.DF
7.15 x.DF + Wiktora greg 14 x.AL
8.00 x.AL O Boże błog. i opiekę MB dla Anny w 71 rocz. urodzin x.MJ
16.00 x.MM + dusze w czyśćcu cierpiące x.AG
17.00 x.AG + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 13 x.MM
18.00 x.GB + Krystynę i Stanisława Krasuskich

w 25 rocz. śm. Stanisława

x.AG

 

 

Wtorek 17 listopada

Św. Elżbiety Węgierskiej, Zakonnicy

6.30 x.AL + Bogdana Lesisza x.AG
7.15 x.AG + Wiktora greg 15 x.MM
8.00 x.MM + Hannę Makowijczuk x.AL
16.00 x.DF + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 14 x.MJ
17.00 x.MJ O łaskę nawrócenia, uwolnienia i uzdrowienia

dla Jerzego

x.DF
18.00 x.MJ + ks. Tadeusza Karolaka greg 9 x.MM

 

 

Środa 18 listopada

Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy i Męczennicy

6.30 x.DF + ks. Tadeusza Karolaka greg 10 x.MJ
x.AG 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.MJ + Wiktora greg 16 x.DF
8.00 x.DF + Janusza Wysockiego w 1 rocz. śm. x.MJ
16.00 x.AG + Marię i Eugeniusza w 18 rocz. śm. Matuszewskich x.MM
17.00 x.AL + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 15 x.AG
18.00 x.MM + Bronisławę i Walentego Kuczajów x.AL

 

 

 

Czwartek 19 listopada

6.30 x.MM + ks. Tadeusza Karolaka greg 11 x.AL
7.15 x.AL + Wiktora greg 17 x.MM
8.00 x.AL + Marka-Grzegorza Kniazia x.
8.00 x.MM + Reginę Sochacką w 4 rocz. śm.
16.00 x.AG + Wandę Rudzicką w 15 rocz. śm. i jej męża Sabina x.MJ
17.00 x.MJ + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 16 x.DF
18.00 x.DF + Irenę Murkowską w 29 rocz. śm. x.AG

 

 

 

Piątek 20 listopada

Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana

6.30 x.AG + Bogdana Lesisza x.MJ
7.15 x.MJ W int. Anny Obłoza, o Boże błog.

i prowadzenie w trudnych sprawach

x.AG
8.00 x.AG + Wiktora greg 18 x.MM
16.00 x.MM O łaski Boże potrzebne w małżeństwie Katarzyny i Macieja z ok. 5 rocz. ślubu, o dar potomstwa, o żywą wiarę i miłość dla małżonków i ich córki Zofii x.DF
17.00 x.DF + Mieczysława Pszczółkowskiego greg 17 x.AL
18.00 x.AL + ks. Tadeusza Karolaka greg 12 x.DF