Kaplica pw. NMP Królowej Polski: Kaplica w Pałacu belwederskim istniała już przed II wojną światową, ale władze komunistyczne ją zlikwidowały. Przywrócona została w tym samym miejscu decyzją Prezydenta RP Lecha Wałęsy w 1990 r. Erygowana przez ks. kard Józefa Glempa, Prymasa Polski w dniu 29 XII 1990 roku. Wnętrze zaprojektował Jerzy Kalina, a witraże wykonała pracowania Jerzego Owsiaka. Na głównej ścianie kaplicy obok tabernakulum znajduje się w ramie z czarnego granitu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, patronki kaplicy. Kaplicę zdobią też upominki prezydentów RP. W belwederskiej kaplicy 9 czerwca 1991 r. modlił się papież Jan Paweł II.


 

Adres:
ul. Belwederska 56
00-761 Warszawa