W Warszawie, w kościele św. Aleksandra 3 listopada o 17:30 odbędzie się nabożeństwo wypominkowe za zmarłych parlamentarzystów III Rzeczypospolitej.

Nabożeństwo wypominkowe w intencji parlamentarzystów odbędzie się już czwarty raz.
W kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży wystawione są plansze ze zmarłymi senatorami i posłami – widnieje na nich zdjęcie, imię i nazwisko, data śmierci oraz przynależność partyjna. Lista zmarłych polityków uzupełniana jest co roku przy współpracy z Kancelarią Sejmu.

– Są wszyscy, bez względu na to, czy katolicy, czy wierzący, czy z prawicy albo z lewicy. Pamiętamy o wszystkich i modlimy się za wszystkich. Parlament jest na terenie naszej parafii, czujemy się w obowiązku, żeby pamiętać o tych, którzy poświęcili się działaniu dla dobra wspólnego i polecić ich Panu Bogu – mówi KAI proboszcz parafii, ks. kan. Mirosław Jaworski.


 

Kościół na Placu Trzech Krzyży został zbudowany w latach 1818-1826 w stylu klasycystycznym według projektu Piotra Aignera na cześć cara Aleksandra I, którego przy okazji wizyty w Warszawie 12 listopada 1815 r. miasto chciało powitać tymczasową bramą triumfalną, a potem na jej miejscu zbudować pomnik. Car w liście skierowanym do prezesa senatu nakazał zebrane na ten cel fundusze przeznaczyć na budowę kościoła.

W latach 1886-1895 kościół przebudowano w stylu neorenesansowym. Świątynia została zniszczona w wyniku bombardowania przez Niemców w 1944 i odbudowana w latach 1949–1952 w stylu klasycystycznym – przywrócono jej wygląd sprzed przebudowy w XIX wieku.