Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim, którzy w tych dniach okazali troskę o nasz kościół św. Aleksandra. Bronili go przed napaścią oraz usuwali skutki wandalizmu

Bóg zapłać