Niedziela 5 Listopad 2023

1. W sobotę 18 listopada organizowana jest z naszej parafii autokarowa pielgrzymka do Częstochowy i Gidli. Pozostało jeszcze kilka miejsc wolnych. Można zapisywać się w zakrystii i  w kancelarii parafialnej.

2. Za nawiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod zwykłymi warunkami. Są nimi: spowiedź sakramentalna, przyjęcie tego dnia Komunii świętej, odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego, brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

Ponadto, odpust zupełny przy zachowaniu tych samych warunków można uzyskać za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny oraz odmówienie modlitwy “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga”.

Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Bez spełnienia któregoś z wymienionych warunków odpust ma charakter cząstkowy, a nie zupełny.

3. W dniach 1-6 listopada udostępniony zostanie wiernym nasz cmentarz w krypcie kościelnej celem wypełnienia jednego z warunków odpustu. W krypcie spoczywa m.in ks. Jakub Falkowski nasz pierwszy proboszcz i założyciel Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych.

4 Dnia 7 listopada o godz 17:30 mamy wypominki dziecięce dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Zapraszamy ze swoimi wypominkami także inne dzieci.

5. Dzisiaj o godz 16:30 jest zebranie Kół Różańcowych.

6. W czwartek 9 listopada obchodzimy święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej matki wszystkich kościołów

6 Dnia 11 Listopada o godz. 16:00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny a po niej będzie krótkie patriotyczne śpiewanie do godziny 17:00