Niedziela 31 październik

1. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Spowiadamy w czasie Mszy św.

2. Przyjmujemy na wypominki roczne , jednorazowe i Mszę św. roczną w I wtorki miesiąca

3. W niedzielę 7 listopada o godz. 16:30 odbędzie się zebranie kół różańcowych w sali Jana Pawła. Zapraszamy nowe osoby, które zechcą włączyć się we wspólną modlitwę różańcową.

4. Punkt parafialnej Caritas będzie otwarty 4 i 18 listopada oraz 2 i 16 grudnia

5. Nabożeństwa za zmarłych będą w naszym kościele od 2 do 5 listopada o godz 17:30. Dnia 3 listopada będą wypominki dzieci I-komunijnych, które będą się modlić za swoich zmarłych. Wypominki parlamentarne odbędą się 4 listopada o godz 17:30. Modlić się będziemy za zmarłych posłów i senatorów.

6. Dnia 11 listopada po Mszy św o godz 18:00 planujemy zorganizować w naszym kościele wspólne śpiewanie patriotyczne. Zapraszamy muzyków do włączenia się w to wydarzenie. Chętnych prosimy o skontaktowanie się z naszą organistką Panią Teresą Kamińską.

7. W piątek 12 listopada o godz 19;00 w sali na plebanii w podziemiach odbędzie się spotkanie przygotowujące naszą młodzież do Bierzmowania. Obecnie grupa liczy ok 40 osób. Zapraszamy młodzież szkolną.

Codziennie, w dniach od 1 do 8 listopada wierni mogą uzyskać odpust zupełny (w pozostałe dni roku odpust częściowy), który ofiarowuje się wyłącznie za zmarłych. Natomiast 2 listopada we wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych odpust zupełny ofiarowuje się tylko za zmarłych przeżywających czyściec. W tym celu należy pobożnie nawiedzić cmentarz i odmówić, choćby w myśli, modlitwę za zmarłych. Oprócz tego wymagane jest zachowanie zwyczajnych warunków odpustu, jak spowiedź sakramentalna, stan łaski uświęcającej, przyjęta Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.