Niedziela 23 czerwca

1. W Kaplicy SS Franciszkanek od Cierpiących przy ul Wilczej jest 27 czerwca odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W tym roku przypada także setna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej. Siostry zapraszają na czwartek 27 czerwca na uroczystości odpustowe do Kaplicy. Msze św. tego dnia będą odprawiane o godzinach 8.00 oraz 17.00.

Uroczystej Mszy św. o godz. 17.00 będzie przewodniczył ks. Kardynał Kazimierz Nycz. Mszę św. poprzedzi o godz. 16.30 uroczyste odśpiewanie akatystu ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

2. W wakacje czyli w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. o godz 6:30 i 18:00. Pozostają Msze św. o 7:15; 8:00; 16:00; 17:00. W niedziele bez zmian i kancelaria bez zmian.

3. We wtorek po Mszy św. o godz 18:00 jest spotkanie rekolektantów 33 dniowych rekolekcji zawierzenia Miłości Miłosiernej w sali brata Alberta.

4. W poniedziałek 24 czerwca mamy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela patrona naszej katedry. W sobotę uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Taca tzw Świętopietrze będzie przeznaczona na potrzeby Stolicy Apostolskiej.