Niedziela 18 lipca

Niedziela 18 lipca

Zapowiedzi: Łukasz Paweł Płaza kawaler par Miłosierdzia Bożego w Ząbkach i Karolina Katarzyna Krekora panna par tut. Zapowiedź druga

Hubert Wesołowski kawaler Par św Jana Kantego w Warszawie i

Magdalena Dobkowska panna par tut.

Zapowiedź pierwsza

1. Caritas parafialna bedzie otwarta w czwartek 22 lipca w godzinach 10:00 – 12:00.

2. Zapraszamy w środę na Mszę o św. Józefie sprawowaną przy ołtarzu sw. Józefa o godz 16:00. Po Mszy św. odmawiamy litanię Do Świętego.