Malarze MB Częstochowskiej

Andrzej Jan Zakrzewski – Maluszyn / Częstochowa

Utalentowani bracia – Jędrzejczykowie

Andrzej J. Zakrzewski

Utalentowani bracia – Ludwik i Franciszek Jędrzejczykowie

Rodzina Jędrzejczyków należy do jednej z najstarszych w parafii maluszyńskiej. Z cała pewnością zamieszkiwali na jej

terenie już w XVIII w. Jak większość rodzin związani byli przez pewien czas z maluszyńskim dworem Ostrowskich,

zanim osiedli na niewielkim gospodarstwie, być może uzyskanym w wyniku zasług oddawanych właścicielom. Jedna z

przedstawicielek trej rodziny, Michalina, była pokojówką Heleny Ostrowskiej. W ówczesnych realiach powierzenie

obowiążków pokojówki było nie lada wyróżnieniem zarówno w sferze materialnej, jak i uznania pewnych

predyspozycji umysłowych. Funkcja ta wymagala bowiem nie tylko sprawności fizycznej, ale także nauki umiejetności

zachowania się w złożonych sytuacjach dworskich. Michalina, o której wielokrotnie wspomina Helena Ostrowska w

swoim pamiętniku, została wytypowana, jako jedna z najbystrzejszych służących do towarzyszenia jej w trakcie

obecności w Warszawie w 1874 r. W trakcie pobytu uległa nieszczęśliwemu wypadkowi. Tak o tym pisze: „Młoda

służąca nasza ze wsi przywieziona, o mało nie znalazła śmierci, spadłszy z nich [t.jest ciemnych i wąskich schodów

wiodących z kuchni do kredensu- AJZ] na głowę na posadzkę asfaltową. Ocucona z omdlenia, ratowana pijawkami,

okładami zimnymi dniem i nocą, silnymi innymi środkami zaleczanymi przez dra Felixa Sommera, brata dyrektora

fabryki cukru w Silniczce, zdaje sie być na lepszej drodze w odzyskaniu przytomności, symptomat wymiotów ustał,

senność w drugiej dobie się zmniejszyła, ale wstrząśnienie głowy pozostawia dotąd ból i zamęt, które nie pozwlają

jeszcze pewnie rokować, że nie będzie złych skutków”(Helena z Morstinów Ostrowska, Dzieje Maluszyna i jego

dziedziców, s. 345 – 347). Na szczęście odniesiony uraz (wstrząs mózgu) ustąpił i Michalina mogła z powodzeniem

wykonywać swoje obowiązki. Nie była to jedyna osoba z tej rodzina wspomniana na kartach pamiętnika. Następna

dotyczy jednego z braci Michaliny, prawdopodobnie Ludwika, bardziej znanego pod zakonnym imieniem o.

Augustyna, dekoratora Grobu Pańskiego w maluszyńskim kościele na Wielkanoc 1885 r. Oto jak był ozdobiony Gób

Pański w 1885 r. „On [tj. proboszcz Święcichowski- AJZ] zdawał właśnie cieszyć na wyjątkowe ozdoby Grobu

Pańskiego, przygotowane estetycznymi pomysłami pocztmistrza silnickiego, Wiśniewskiego, i artyzmem malarskim

wyćwiczonego w szkole częstochowskiej młodego Jędrzejczyka. Świeci więc nad grobem duży krzyż w transparencie,

aniołki malowane na ołtarzu i przy grobie, a u wejścia do gaju świerczaków znakomici dwaj rycerze rzymscy. Do tego

dodawszy bijący kilkoma cienkimi wytryskami wodotrysk, przedstawia się zupełnie czarujący widok dla prostaczków

pobożnych z liczną dziatwą kościół w tych dniach odwiedzających” (tamże, s. 735).

W tej to rodzinie urodziło się i wychowało dwóch braci, którzy zapisali się na kartach dziejów sztuki polskiej XIX

/XXw. Starszy z braci, Ludwik Jędrzejczyk, syn Józefa, urodził się w Ciężkowiczkach 7 sierpnia 1865 r. Nauki

początkowe pobierał zapewne w szkółce maluszyńskiej, która istniała już od 1849 roku. Nieprzeciętne uzdolnienia

Ludwika spowodowały, że przy pomocy dworu już w 1879 r. znalazł sie Częstochowie, gdzie pobierał nauki zapewne w

carskim progimnazjum, a następnie uczył się od tegoż roku malarstwa w warsztacie Konstantego Krzemińskiego. „7

listopada 1884 r. uzyskał dyplom wystawiony przez częstochowski cech malarzy. W 2. półroczu 1888 r. uczył się

malarstwa u Ludwika Lorentza w Warszawie. Po powrocie do Częstochowy malowal obrazy z bratem Franciszkiem i

sprzedawał je pielgrzymom. W 1892 r. wstąpił do zakonu paulinów na Jasnej Górze; w 1898 r ukończył seminarium

duchowne we Włocławku. Pełniąc obowiązki zakonne i kapłańskie przebywał w Częstochowie, Krakowie na Skałce i

Lęsnej k. Białej Podlaskiej. Dorobek Jędrzejczyka obejmuje ok. 200 prac. Wiele z nich to kopie (wyk. często metodą

fotograficznego odbijania konturów lub kolorowania fotografii), wśród nich 34 kopie obrazu MB Częstochowskiej

9m.in. w kaplicy papieskiej w Castelgandolfo, w klasztorze paulinów w Rzymie, w Santiago, Chile). J. malował obrazy

religijne na blasze, płótnie, drewnie lub papierze (m.in. Św. Augustyn, pokazany na wystawie sztuk pięknych na Jasnej

Górze w 1902) i portrety,m.in. Pantaleona Szyndlera, 195, ojca M. Motylew3skiego, 1940, Autoportret z alegorią

śmierci, 1939 (wszystkie Jasna Góra), ks. B. Metlera (MAluszyn k. Radomska). Malował olejno na ścianie w klasztorze

na Jasnej Górze widoki klasztorów w Krakowie na Skałce, w Leśnej, Lesniowie k. Myszkowa, Budapeszcie i Pesc,

1936 (dwa ostatnie zniswzczone) Wykańczał tez obrazy brata Franciszka i Aleksandra Borwskiewgo (kilka na Jasnej

Górze). Narysował piórkiem 4 ilustracje do książki G. Augustynika Miłość Boga i Ojczyzny…czyli żywot…Wandy

Justyny Nepomuceny Malczewskiej, Częstochowa 1921. […] W ostatnich latach zycia restaurował wiele obrazów, nie

strona 1 / 3

Andrzej Jan Zakrzewski – Maluszyn / Częstochowa

Utalentowani bracia – Jędrzejczykowie

zawsze szczęśliwie; znanych jest ponad 30 obrazów, które nawet przemalował, Aleksander Jaśkiewicz, Słownik

artystów polskich i obcych w Polsce działajacych, t.III, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s.292 – 293.

O.Augustyn Jędrzejczyk, Nawa boczna bazylika na Jasnej Górze (1937). Muzeum w Częstochowie. Fot. A. Miry

strona 2 / 3

Andrzej Jan Zakrzewski – Maluszyn / Częstochowa

Utalentowani bracia – Jędrzejczykowie

Franciszek Jędrzejczyk (1871 – 1938), młodszy brat Ludwika (o. Augustyna), urodzony w Ciężkowiczkach, w parafii

maluszyńskiej, w dniu 2 października. Nie znamy szczegółów dotyczących jego dzieciństwa. Wiadomo jedynie, że w

wieku około 15 lat pojawił się w Częstochowie, gdzie uczył sie malarstwa. Specjalizował się w malarstwie dewocyjnym

– malował głównie na potrzeby pielgrzumów, a do wielu kościołów i kaplic w pobliżu Częstochowy wykonywal kopie

obrazów Matki Boskiej Częstochowskiej. Jak pisz Aleksander Jaśkiewicz, malował „wielokrotnie Chrystusa w

cierniowej koronie , najczęściej zaś MB Częstochowską. Malował je na deskach, czasem cyprysowych; niektóre miały

malowane twarze, a sukienki rzeźbione i wysadzane sztucznymi kamieniami ( za jeden z takich obrazów otrzymał na

PWK w 1929 r. br. medal)”. Po I wojnie światowej prfowadził sklep z dewocjonaliami w Częstochowie. Opracowano

na podstawie biogramów autorstwa Aleksandra Jaśkiewicza, zamieszczonych w : Słownik artystów polskich i

obcych w Polsce działajacych, tom III, Wrocław-Warszawa+Krakow+Gdansk, 1979.

strona