Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 28 październik

6:30

xAG

NN greg 25

xAL

7:15

xAL

+Michał Jaworski greg 28

xGB

7:15

xAG

+Maria Popek greg 13

8:00

xGB

+Stanisław Wroński w 30 rocz śm. Rodzice Katarzyna i Maciej Wrońscy. Rodzice Maria i Władysław Waloszczyk. Anna, Halina, Baltazy Szprynglow

xAG

16:00

xDF

+Zdzisław w 28 rocz śm i jego rodzice

xMJ

17:00

xMJ

+Wanda Zaborowska

xAS

18:00

18:00

xMJ

xAS

+Mieczysław i Jadwiga Mirosz

Nowenna o uleczenie Wojtka z choroby Crohna-Leśniewskiego

xDF

Niedziela 29 październik

7:00

xGB

NN greg 26

xDF

8:30

xAG

+Michał Jaworski greg 29

xGB

10:00

xMJ

Za parafian

xAG

11:30

xAS

+Ewa Budziszewska-Zawartko w 8 rocz śm o łaskę nieba

xAG

11:30

xMJ

+z rodziny Kucińskich Katarzyna i Szymon

13:00

xAG

+Maria Popek greg 14

xDF

16:00

xAS

+Ryszard Żak greg 1

xAL

17:30

xAL

Nowenna o uleczenie Wojtka z choroby Crohna-Leśniewskiego

xDF

19:00

xDF

O zdrowie dla Agaty. Pokój wewnętrzny i potrzebne łaski

xAS

Poniedziałek 30 październik

6:30

xAS

NN greg 27

xDF

7:15

xDF

Nowenna o uleczenie Wojtka z choroby Crohna-Leśniewskiego

xAL

8:00

xAL

+Maria Popek greg 15

xAS

16:00

xAS

+Ryszard Żak greg 2

xAG

17:00

xAG

+Michał Jaworski greg 30

xGB

18:00

xGB

+Janina, Mieczysław, Anna i Andrzej Zielińscy

xAS

Wtorek 31 październik

6:30

xAS

NN greg 28

xDF

7:15

xDF

+Maria Popek greg 16

xGB

8:00

xGB

+Aleksander Zaręba

xAS

16:00

xAG

+Ryszard Żak greg 3

xAL

17:00

xAL

Nowenna o uleczenie Wojtka z choroby Crohna-Leśniewskiego

xMJ

18:00

xMJ

+Danuta Rymaszewska w 2 rocz śm. O dar życia wiecznego

xAG

Środa Wszystkich Świętych

7:00

8:30

xAG

xDF

+Wanda i Zdzisław Piszcz

+Anna i Józef Karolczuk, Teofil Korzeniowski, Urszula Łyczko

xGB

xAG

10:00

10:00

XMJ

xAS

+Stanisława, Zygmunt Dariusz Czajkowscy

+Barbara Makulec ? greg 1

xAL

11:30

xGB

+Maria Popek greg 17

xAL

13:00

xAL

+Ryszard Żak greg 4

xDF

16:00

xMJ

rez

xAS

17:30

xDF

NN greg 29 + Procesja

xMJ

19:00

xAS

+Leszek Szpyrkowski w 2 rocz śm

xDF

Czwartek 2 listopad

6:30

6:30

xAG

xDF

NN greg 30

+Maria Popek greg 18

xAL

7:15

xAL

+Stanisława i Władysław Zyśk

xMJ

8:00

8:00

XMJ

xAS

O łaskę nieba dla zm z rodz Grabczan i rodzin pokrewnych

+Barbara Makulec greg 2

xAG

16:00

xGB

+Nowakowscy, Skrzypczakowie, Bąkowie, Duchnowscy, Dąbrowieccy, Nowosławscy, Lisiczkowie

xAS

17:00

xAS

+Piotr Skrzypczak

xDF

18:00

18:00

xDF

xMJ

+Ryszard Żak greg 5

++rodzice Stefania i Wacław. Mąż Roman + Procesja

xGB

Piątek 3 listopad

6:30

xAG

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAL

7:15

xAL

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAG

8:00

xAG

+Maria Popek greg 19

xAL

8:00

xAS

+Barbara Makulec

16:00

xAS

+Ryszard Żak greg 6

xDF

17:00

xDF

O zdrowie dla Agaty. Pokój wewnętrzny i potrzebne łaski

xMJ

18:00

xMJ

+Małgorzata Celińska-Pociopa w 5 rocz śm

xDF