Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 11 marzec

6:30

xDF

+Franciszek Tworek greg 11

xBK

7:15

xMJ

+Franciszek Tworek

xDF

8:00

xBK

+Czesław, Anna, Piotr w 35 rocz śm. Z rodziny Kubiaków

xMJ

15:00

Chrzest Anna Jaworska

16:00

xAL

+Kazimiera i zm z rodz Piotrowskich i Szczelinów

xGB

17:00

xGB

+Krzysztof Kozłowski greg 11

xAG

18:00

xAG

O błog Boże dla ks. Grzegorza z okazji imienin

xAL

Niedziela 12 marzec

7:00

XAL

+Franciszek Tworek greg 12

xDF

8:30

xKS

O Boże błog dla Ojczyzny

xAL

10:00

xMJ

Za parafian

xKS

11:30

xBK

+Józef i Alfreda Grzelakowscyi zm z ich rodzin

xMJ

13:00

xAG

xBK

14:00

Koncert Pasyjny chór Ave

16:00

xAG

+Krzysztof Kozłowski greg 12

xGB

17:30

xDF

O Boże błog dla Elżbiety i Krystyny

xAG

19:00

xGB

+Janina Czertwińska w 26 rocz śm

xDF

Poniedziałek 13 marzec

6:30

xMJ

+Franciszek Tworek greg 13

xDF

7:15

xDF

+Franciszek Tworek

xAL

8:00

xAL

+Franciszek Tworek

xMJ

16:00

xBK

+Stanisław Antoni Szeląg w 1 rocz śm

xAG

17:00

xAG

+Krzysztof Kozłowski greg 13

xGB

18:00

xGB

+Prof Jerzy August Wesołowski

xBK

Wtorek 14 marzec

6:30

xBK

+Franciszek Tworek greg 14

xDF

7:15

xDF

O zdrowie dla Izy i jej dziecka, które nosi pod sercem i szczęśliwe rozwiązanie

xBK

8:00

xDF

xBK

16:00

xAG

xAL

17:00

xAL

+Krzysztof Kozłowski greg 14

xMJ

18:00

xMJ

+Stanisław Czerewicz w 21 rocz śm

xAG

Środa 15 marzec

6:30

xAG

+Franciszek Tworek greg 15

xGB

7:15

xGB

O umocnienie w wierze wnuków i ich rodziców i powrót do Boga

xMJ

8:00

xMJ

xAG

16:00

XDF

W intencji brata Jana i jego małżonki. O zdrowie duszy i ciała

xAL

17:00

xAL

+Krzysztof Kozłowski greg 15

xBK

18:00

xBK

xDF

Czwartek 16 marzec

6:30

xBK

+Franciszek Tworek greg 16

xAL

7:15

xAL

+Zbigniew Kotowicz w 39 rocz śm

xMJ

8:00

xMJ

W intencji Honoraty i Dariusza aby dochowali przysięgi małżeńskiej

xBK

16:00

xAG

xDF

17:00

xDF

+Krzysztof Kozłowski greg 16

xAG

18:00

xAG

xDF

Piątek 17 marzec

6:30

xBK

+Franciszek Tworek greg 17

xAG

7:15

xAG

xAL

8:00

xAL

W intencji ks. Zbigniewa Ziółkowskiego

xBK

16:00

xBK

+Krzysztof Kozłowski greg 17

xDF

17:00

xMJ

+Zbigniew Grabczan o życie wieczne

xDF

18:00

xDF

W intencji Małgorzaty o Boże błog i potrzebne łaski

xMJ