Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 25 luty

6:30

xDF

+Ryszard Pałka greg 25

xMJ

7:15

xMJ

+Franciszek Fosiewicz greg

xDF

8:00

xDF

Za ks. Mirosława Jaworskiego z okazji imienin

xMJ

16:00

xAL

+Franciszek Tworek

xGB

17:00

xGB

+Aleksander Zaręba

xAG

18:00

xAG

Przebłaganie za grzechy popełnione w rodzinie Barbary

xAL

Niedziela 26 luty

7:00

XAL

Przebłaganie za grzechy popełnione w rodzinie Barbary

xDF

8:30

xKS

+Franciszek Fosiewicz greg

xAL

10:00

xMJ

Za parafian

xKS

11:30

xBK

+Ryszard Pałka greg 26

xMJ

13:00

xAG

+Tadeusz i Emilia Głogowscy i ich rodzice

xBK

16:00

xAG

+Marek Kempski w 3 rocz śm

xGB

17:30

xDF

+Jerzy Kośmiński

xAG

19:00

xGB

O Boże błogosł. Dla Róży

xDF

Poniedziałek 27 luty

6:30

xMJ

+Krzysztof Jaskółka

xDF

7:15

xDF

+Franciszek Fosiewicz greg

xAL

8:00

xAL

rez

xMJ

16:00

xBK

rez

xAG

17:00

xAG

+Zygmunt Rezwow w 23 rocz śm i zm z rodziny Rezwow

xGB

18:00

xGB

+Ryszard Pałka greg 27

xBK

Wtorek 28 luty

6:30

xBK

+Jerzy Ławecki i Jacek Grochowski

xDF

7:15

xDF

+Franciszek Fosiewicz greg

xBK

8:00

xDF

O uwolnienie z choroby alkoholowej Katarzynę

xBK

16:00

xAG

+Zofia Skrzeczyńska w 22 rocz śm

xAL

17:00

xAL

+Ryszard Pałka greg 28

xMJ

18:00

xMJ

+Roman Piłat

xAG

Środa 1 marzec

6:30

xAG

+Franciszek Tworek greg 1

xGB

7:15

xGB

+Franciszek Fosiewicz greg

xMJ

8:00

xMJ

+Albin Maziewski

xAG

16:00

XDF

O pomyślny proces leczenia dla Marii i Grażyny

xAL

17:00

xAL

+Krzysztof Kozłowski greg 1

xBK

18:00

xBK

+Ryszard Pałka greg 29

xDF

Czwartek 2 marzec

6:30

xBK

+Franciszek Tworek greg 2

xAL

7:15

xAL

+Franciszek Fosiewicz greg 28

xMJ

8:00

xMJ

+Jadwiga Ciećwierz-Uhera

xBK

16:00

xAG

Za wstawiennictwem św Aleksandra o łaskę wiary dla Aleksandry

xDF

17:00

xDF

+Krzysztof Kozłowski greg 2

xAG

18:00

xAG

+Ryszard Pałka greg 30

xDF

Piątek 3 marzec

6:30

xGB

+Franciszek Tworek greg 3

xAG

7:15

xAG

+Franciszek Fosiewicz greg

xAL

8:00

xAL

xGB

16:00

xBK

+Zdzisław Piotrowski wieloletni dyrektor Inspekcji Sanitarnej w Warszawie w 19 rocz śm oraz Teresa Delert i Beata Samoraj

xDF

17:00

xMJ

+Krzysztof Kozłowski greg 3

xDF

18:00

xDF

+Kazimierz Mydłowski Janina oraz Leokadia, Leon Składanek

xMJ