Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 12 listopad

6:30

xDF

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xBK

7:15

7:15

XMJ

xBK

Dantis

+Albina Hołubowa

xDF

8:00

xBK

+dusze w czyśćcu cierpiące

xMJ

14:30

xDF

Chrzest Teodor

16:00

xAL

+Andrzej Romaniuk greg 12

xGB

17:00

xGB

+Danuta Nauman greg 7

xAG

18:00

xAG

+Donata Danuta greg 6

xAL

Niedziela 13 listopad

7:00

xAL

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xDF

8:30

xKS

+Danuta Nauman greg 8

xAL

10:00

xMJ

Za parafian

xKS

11:30

xBK

Dziękczynna za opiekę nad rodziną z prośbą o dalsze łaski

xMJ

13:00

xAG

+Jacek Niemyski w 4 rocz śm

xBK

16:00

xAG

+Zm z Róży św. Anny

xGB

17:30

xDF

+Donata Danuta greg 7

xAG

19:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 13

xDF

Poniedziałek 14 listopad

6:30

xMJ

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xDF

7:15

xDF

+Helena Szczepańska greg 1

xAL

8:00

xAL

+Donata Danuta greg 8

xMJ

16:00

xBK

O potrzebne łaski dla siostry Tadei

xAG

17:00

xAG

+Danuta Nauman greg 9

xGB

18:00

xGB

+Andrzej Romaniuk greg 14

xBK

Wtorek 15 listopad

6:30

xBK

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xDF

7:15

xDF

+Helena Szczepańska greg 2

xBK

8:00

xDF

+Donata Danuta greg 9

xBK

16:00

xAG

+Barbara Stypułkowska

xAL

17:00

xAL

+Danuta Nauman greg 10

xMJ

18:00

18:00

XMJ

xAL

+Andrzej Romaniuk greg 15

+Małgorzata Sochacka w 9 rocz śm

xAG

Środa 16 listopad

6:30

xAG

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xGB

7:15

xGB

+Helena Szczepańska greg 3

xMJ

8:00

xMJ

+Paweł Skalski w 2 rocz śm

xAG

16:00

XDF

+Donata Danuta greg 10

xAL

17:00

xAL

+Danuta Nauman greg 11

xBK

18:0018:00

XBK

xAL

+Andrzej Romaniuk greg 16

+Andrzej Rymaszewski w 15 rocz. Śm i Danuta Rymaszewska

xDF

Czwartek 17 listopad

6:30

xBK

+Józef i Aleksandra Piotrowscy, Józef i Helena Seroczyńscy, Roho Prenki. Julian i Janina Małachowscy

xAL

7:15

xAL

+Helena Szczepańska greg 4

xMJ

8:00

xMJ

+Anna Niemczyk w 1 rocz śm

xBK

16:00

xAG

+Donata Danuta greg 11

xDF

17:00

xDF

+Danuta Nauman greg 12

xAG

18:00

18:00

XAG

xMJ

+Andrzej Romaniuk greg 17

+Janusz Wysocki w 3 rocz śm

xDF