Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra 25.09-1.10

Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra 25.09-1.10

Sobota 25 września

6:30

xAL

+Antoni w 11 rocz śmierci

xRB

7:15

xRB

+Edward Pietrzyk greg 25

xGB

8:00

8:00

xBK

xGB

+Eligiusz greg 11

dantis

xAL

15:00

xDF

Ślub Karolina Dzwonnik i Łukasz Jankowski

16:00

xAG

rez

xMJ

17:00

xMJ

+Władysław Cholewiński greg 25

xDF

18:00

xDF

W intencji Joanny i Mariana w 45 rocz ślubu dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo

xAG

Niedziela 26 września

7:00

xAG

+Eligusz greg 12

xRB

8:30

xMJ

W intencji Justyny Skalskiej w dniu imienin i boże błogosławieństwo i opiekę MB

xAG

10:00

xMJ

Za parafian

xAG

10:00

xDF

Dolny kościół

11:30

xBK

+Zgmunt Misztak w 25 rocz śmierci, Andrzej Misztak syn i Jerzy Markowski w 1 roczn śm

xRB

13:00

xRB

O boże błogosławieństwo dla Olgi i Alberta w 23 rocz ślubu

xBK

16:00

xAL

+Edward Pietrzyk greg 26

xGB

xAG

+Stefan Masiach z ok 100 urodzin

17:30

xDF

+Łukasz i Jerzy Kowalczyk

xAL

Msza św w jęz białoruskim dolny kościół

19:00

xGB

+Władysław Cholewiński greg 26

xDF

Poniedziałek 27 września

6:30

xMJ

+Eligiusz greg 13

xDF

7:15

xDF

+Irena i Teresa Drzewieckie w 6 rocz śmierci

xAL

8:00

xAL

+zm rodzice Teofila i Wacław, Józefa i Aniela

xMJ

16:00

xBK

+Edward Pietrzyk greg 27

xAG

17:00

xAG

+Kazinierz Mydłowski w 31 rocz śm i Janina Mydłowska

xGB

18:00

xGB

+Władysław Cholewiński greg 27

xBK

Wtorek 28 września

6:30

xBK

+Edward Pietrzyk greg 28

xDF

7:15

xDF

+Eligiusz greg 14

xGB

8:00

xGB

+Irena Babińska w 4 rocz śm. Zm z rodzin Babińskich i Zyśków

xBK

16:00

16:00

XRB

xAG

+Władysław Cholewiński greg 28

+Ludwika Gostkowska i Zofia Szutowicz

xAL

17:00

xAL

+Maria Targowska-Grzegorzewska i zm z rodz: Halina, Maria, Wacław i Stanisław

xAG

18:00

xMJ

+Wacław Grabowski

xRB

Środa 29 września

6:30

xAG

dantis

xGB

7:00

xBK

Kaplica sióstr

7:15

xGB

+Edward Pietrzyk greg 29

xMJ

8:00

xMJ

+Eligiusz greg 15

xAG

16:00

xDF

+Władysław Cholewiński

xAL

17:00

xAL

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAG

18:00

18:00

xRB

xBK

+Andrzej Gieysztor, Ewa i ich rodzice

+Elżbieta Kozłowska

xDF

Czwartek 30 września

6:30

xBK

+Edward Pietrzyk greg 30

xAL

7:15

xAL

+Eligiusz greg 16

xMJ

8:00

xMJ

+Paweł Wilczewski i ks. Franciszek Wilczewski

xBK

16:00

xRB

+Władysław Cholewiński

xAG

17:00

xAG

+Witold Sawicki w 18 rocz śmierci

xDF

18:00

xDF

+Helena Ławecka

xRB

Piątek 1 października

6:30

xRB

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAG

7:15

xAG

xAL

8:00

8;00

XAL

xMJ

+Eligiusz greg 17

xRB

16:00

xBK

+Halina Jagodzińska w 14 rocz śm oraz Helena i Władysław Jagodzińscy

xDF

17:00

xDF

O zdrowie i boże błogosławieństwo dla Janusza Sochackiego z okazji 97 urodzin

xGB

18:00

xGB

+Joanna Łuka-Glej. Marianna i Konstanty Celej

xDF