Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 2 marca

6:30

xAG

+Irena Bieniek- Zyśk greg 20

xAL

7:15

xAL

+Jerzy Fularski greg 20

xGB

8:00

xGB

dantis

xAG

16:00

xDF

+Andrzej Żupański greg 22

xMJ

17:00

xMJ

+Helena i Jan Wieczorek

xDF

18:00

xDF

+Józef Załęcki miesiąc po śmierci

xMJ

Niedziela 3 marca

7:00

xAL

+Jerzy Fularski greg 21

xDF

8:30

xAG

+Helena Rękawek i jej rodzice i rodzeństwo

xAL

10:00

xMJ

Za parafian

xAG

11:30

xDF

+Andrzej Żupański greg 23

xAG

11:30

Chrzest Grzegorz

13:00

xAG

+Jadwiga i Kazimierz Gorzałka, Cecylia i Czesław Nawaccy, Irena Woźniak

xDF

16:00

xGB

rez

xKS

17:30

xKS

+Irena Bieniek- Zyśk greg

xMJ

19:00

xMJ

+Alfreda Grzelakowska w rocznicę śmierci

xGB

Poniedziałek 4 marca

6:30

xAL

+Irena Bieniek- Zyśk greg

xDF

7:15

xDF

+Jerzy Fularski greg 22

xAL

8:00

12:00

xAL

xDF

+Kazimierz Gostkowski i Kazimiera Wójcicka

Instytut Głuchych

x

16:00

xMJ

+Andrzej Żupański greg 24

xAG

17:00

xAG

dantis

xMJ

18:00

xMJ

dantis

xAG

Wtorek 5 marca

6:30

xDF

+Irena Bieniek- Zyśk greg

xDF

7:15

xDF

+Jerzy Fularski greg 23

xGB

8:00

xGB

+Krystyna i Marcin Woźniak; Elżbieta i Henryk Tudek, Piotr Tudek

xDF

16:00

xAG

+Andrzej Żupański greg 25

xAL

17:00

xAL

dantis

xMJ

18:00

xMJ

Msza św Roczna +Leokadia Grabowska

xAG

Środa 6 marca

6:30

xGB

+Irena Bieniek- Zyśk greg

xAG

7:15

xAG

+Jerzy Fularski greg 24

xMJ

8:00

xMJ

dantis

xGB

16:00

xDF

+Andrzej Żupański greg 26

xAL

17:00

xAL

+Kazimierz Kucharczyk w 29 rocz śm.

xDF

18:00

xDF

+O. Jan Wróblewski werbista

xAL

Czwartek 7 marca

6:30

xAG

+Irena Bieniek- Zyśk greg

xAL

7:15

xAL

+Jerzy Fularski greg 25

xMJ

8:00

xMJ

O pokój serca, nawrócenie i dary Ducha św. dla Przemysława

xAG

16:00

xGB

+Andrzej Żupański greg 27

xMJ

17:00

xMJ

+Tadeusz Moszczyński żołnierz wyklety ps. Feliks. Marianna Rosental w 10 rocz śmierci

xDF

18:00

xDF

+Ks. Maciej Szymański były prob par św. Barbary

xGB

Piątek 8 marca

6:30

xAG

+Irena Bieniek- Zyśk greg

xAL

7:15

xAL

+Jerzy Fularski greg 26

xAG

8:00

xAG

+Bożena Cybulska w 1 rocz śm. Zbigniew Cudny w 30 rocz śm

xAL

16:00

xMJ

+Andrzej Żupański greg 28

xDF

17:00

xDF

xAL

18:00

xAL

+Tomasz Kowalczyk

xDF