Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra

Sobota 19 luty

6:30

xAL

+Józef Krok

xGB

7:15

xGB

Dantis

xAG

8:00

xAG

+Henryka Sado greg 28

xAL

16:00

xBK

+Stanisław Trojanowski greg 19

xMJ

17:00

xMJ

+Danuta Rymaszewska greg29

xDF

18:00

xDF

+Helena, Antoni, Janina, Jan, Zenon, Henryk, Ryszard, Kazimiera, Helena, Marian, Mieczysław, Władysław i Julianna z rodzin Witkowskich, Kaczorów, Jończyków i Figlów

xBK

Niedziela 20 luty

7:00

xGB

W intencji zawarcia szczęśliwego małżeństwa przez Lecha i Annę

xDF

8:30

xAG

+Stanisław Trojanowski 20 Msza gregoriańska……….

xGB

10:00

xBP

Bierzmowanie

xAG

10:00

xDF

Dolny kościół

11:30

xBK

+Maria, Roman, Jerzy Wasilewscy i Zofia i Eryk Gawłowscy

xAL

11:30

xMJ

+Tadeusz Studziżba w 7 rocz śm

xAL

13:00

xAL

+Franciszek Toczewski

xDF

16:00

xBP

+Maria i Bolesław Bąk, córki Wanda i Wiesława, Stefan Balcerzak, córka Krystyna i wnuk Janusz

xKS

17:30

xKS

+Henryka Sado greg 29

xDF

19:00

xDF

+Danuta Rymaszewska greg 30

xBK

Poniedziałek 21 luty

6:30

xMJ

+Siostra Klara Żygo

xDF

7:15

xDF

+Tadeusz Kloch intencja od kolegów i koleżanek z biura administracyjnego

xAL

8:00

xAL

+Maria i Stanisław Plewczyńscy, Tadeusz Stepniak

xMJ

16:00

16:00

xBK

xDF

+Andrzej Kurczyński o dar nieba int od przyjaciół

+Stanisław Trojanowski greg 21

xAG

17:00

xAG

+Henryka Sado greg 30

xGB

18:00

GB

+dusze w czyśćcu cierpiące

xBK

Wtorek 22 luty

6:30

xBK

+Krystyna

xDF

7:15

xDF

O boze błogosławieństwo dla Alicji

xAG

8:00

xAG

dantis

xBK

16:00

xAG

+Stanisław Trojanowski greg 22

xAL

17:00

xAL

+dusze w czyśćcu cierpiące

xMJ

18:00

xMJ

O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo dla Anny

xAG

Środa 23 luty

6:30

xAG

dantis

xGB

7:15

xGB

dantis

xMJ

7:00

xBK

Kaplica sióstr

8:00

xMJ

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAG

16:00

XDF

rez

xAL

17:00

xAL

+Stanisław Trojanowski greg 23

xBK

18:00

xBK

rez

xDF

Czwartek 24 luty

6:30

xBK

dantis

xAL

7:15

xAL

+Barbara Wojszcz

xMJ

8:00

xMJ

dantis

xBK

16:00

xDF

+Stanisław Trojanowski greg 24

xGB

17:00

xAG

+Marta Fabianowicz w 2 rocz śm o życie wieczne

xDF

18:00

XGB

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAG

Piątek 25 luty

6:30

xGB

dantis

xDF

7:15

xDF

dantis

xAL

8:00

xAL

xGB

16:00

xAG

+Stanisław Trojanowski greg 25

xMJ

17:00

xMJ

+dusze w czyśćcu cierpiące

xAG

18:00

xAG

rez

xMJ