Intencje Mszy świętych parafia św. Aleksandra 1.01 – 7.01 2022

Sobota 1 stycznia

7:00

xGB

+Helena Jaworska greg 1

xAL

8:30

xAL

+Władysław Marczewski, Maia Marczewska; Marianna i Micha l Szyszko

xGB

10:00

xMJ

+Marek Grodek greg 9

xBK

11:30

xBK

+Mieczysław i Marianna Skalscy

xMJ

13:00

xKS

+Mieczysław Pszczółkowski

xAG

16:00

16:00

xAG

xMJ

+Andrzej Ostęp greg 1

+Mieczysław greg 1

xDF

17:30

xDF

+Mieczysław Wróbel z okazji imienin

xBK

19:00

xBK

+Janina Talarek greg 1

xDF

Niedziela 2 stycznia

7:00

xGB

+Helena Jaworska greg 2

xDF

8:30

xAG

+Marek Grodek greg 10

xGB

10:00

xMJ

Za parafian

xAG

10:00

xDF

Dolny kosciół

11:30

xBK

O uzdrowienie, dary Ducha św. opiekę MB dla Sylwestra z rodziną

xAL

13:00

xAL

+Józefa Kowaliw w 2 rocz śm i Władysław Kowaliw w 35 rocz śm

xDF

16:00

xBK

+Andrzej Ostęp greg 2

xKS

17:30

xKS

+Mieczysław greg 2

xMJ

19:00

xMJ

+Janina Talarek greg 2

xBK

Poniedziałek 3 stycznia

6:30

xMJ

+Helena Jaworska greg 3

xDF

7:15

xDF

+Andrzej Ostęp greg 3

xAL

8:00

xAL

+Marek Grodek greg 11

xMJ

16:00

16:00

XBK

xMJ

+Mieczysław greg 3

+Ludwika Bednarek w 42 rocz śm

xAG

17:00

xAG

+Danuta Rymaszewska

xGB

18:00

xGB

+Janina Talarek greg 3

xBK

Wtorek 4 stycznia

6:30

xBK

+Helena Jaworska greg4

xDF

7:15

xDF

+Andrzej Ostęp greg 4

xGB

8:00

xGB

+Marek Grodek greg 12

xBK

16:00

xAG

+Janina Talarek greg 4

xAL

17:00

xAL

+Mieczysław greg 4

xMJ

18:00

xMJ

Msza św Roczna

xAG

Środa 5 stycznia

6:30

xAG

+Helena Jaworska greg 5

xGB

7:15

xGB

+Marek Grodek greg 13

xMJ

8:00

xMJ

+Andrzej Ostęp greg 5

xAG

16:00

16:00

xDF

xMJ

+Zofia Halon w 1 rocz śm

+Janina Talarek greg 5

xBK

17:00

xAL

+Marek Rysz

xDF

18:00

18:00

xBK

xAG

+Mieczysław greg 5

o opiekę i potrzebnę łaski dla Małgorzaty i Janiny

xAL

Czwartek 6 stycznia Trzech Króli

7:00

xDF

+Helena Jaworska greg 6

xBK

8:30

xKS

+Marek Grodek greg 14

xDF

10:00

xMJ

+Andrzej Ostęp greg 6

xAG

11:30

xBK

+Bolesław Stypułkowski, Eugeniusz Misiurewicz

xMJ

13:00

xAG

+Janina Talarek greg 6

xBK

16:00

17:30

19:00

XAL

xGB

xAG

+Edward Zwoliński w 18 rocz śm

+Kacper i Agnieszka Lepa

+Mieczysław

XGB

xAG

xAL

Piątek 7 stycznia

6:30

xGB

+Helena Jaworska greg 7

xAG

7:15

xAG

+Andrzej Ostęp greg 7

xAL

8:00

xAL

+Marek Grodek greg 15

xGB

16:00

xBK

+Janina Talarek greg 7

xDF

17:00

xDF

W intencji Beaty o boże błogosławieństwo opieke MB i Aniołów Stróżów

xMJ

18:00

xMJ

+Mieczysław greg 7

xDF