Intencje Mszy św. Parafia św. Aleksandra (3)

Sobota 16 stycznia

6.30 x.AG + osobę Bogu wiadomą greg 16 x.GB
7.15 x.MJ + Pawła Skalskiego greg 15 x.AG
8.00 x.GB + Jadwigę greg 16 x.MJ
8.00 x.MM + Zofię, Wojciecha i Magdalenę Korzeniowskich

w 11 rocz. śm.

16.00 x.DF + Czesława Wierzbickiego greg 14 x.MM
17.00 x.AL + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 6 x.DF
18.00 x.MM + Stanisławę Zyśk w 39 rocz. śm. i Władysława Zyśk x.AL

 

 

Niedziela 17 stycznia

7.00 x.AL + Jadwigę greg 17 x.MM
8.30 x.MM + osobę Bogu wiadomą greg 17 x.AL
9.40 x.DF Wypominki
10.00 x.MJ Za Parafian mieszkańców ulic:

św. Teresy, Wiejskiej, Wilczej, Wspólnej i Żurawiej

x.MM
10.00 x.DF Kościół dolny – dla niesłyszących
11.30 x.DF + Pawła Skalskiego greg 16 x.GB
13.00 x.GB + Marię Januchtowską x.DF
13.00 x.MM + Tadeusza Tyczyńskiego
16.00 x.AG + Władysława Dziewulskiego w 7 rocz. śm. x.MJ
17.30 x.MJ + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 7 x.AG
19.00 x.AG + Czesława Wierzbickiego greg 15 x.MJ

 

 

Poniedziałek 18 stycznia

6.30 x.MJ + osobę Bogu wiadomą greg 18 x.DF
7.15 x.DF + Piotra Klimczyka x.AL
8.00 x.AL + Jadwigę greg 18 x.MJ
8.00 x.MM + Pawła Skalskiego greg 17
16.00 x.MM + Czesława Wierzbickiego greg 16 x.AG
17.00 x.AG + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 8 x.MM
17.00 x.GB + dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 x.GB + Zofię Wróblewską i Jacka Grochowskiego x.AG

 

Wtorek 19 stycznia

Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

6.30 x.AL + Jadwigę greg 19 x.AG
6.30 x.MM + osobę Bogu wiadomą greg 19
7.15 x.AG + Henryka Tarnachowicza x.MM
8.00 x.MM + Janinę i Władysława Dójczyńskich x.AL
8.00 X.AG + Pawła Skalskiego greg 18
9.00 x.AL + sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Grzegorza Jędrejka

16.00 x.DF + Antoninę i Jadwigę Sobczyńskie x.GB
17.00 x.GB + Czesława Wierzbickiego greg 17 x.MJ
17.00 x.DF + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 9
18.00 x.MJ + Jacka Olenderczyka w rocz. śm. x.GB

 

 

Środa 20 stycznia

6.30 x.DF + osobę Bogu wiadomą greg 20 x.MJ
6.30 x.AG W intencji Weroniki z okazji urodzin,

dziękczynna z prośbą o Boże błog.

x.MM 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.MJ + Pawła Skalskiego greg 19 x.DF
8.00 x.GB + Jadwigę greg 20 x.MJ
16.00 x.AG + Czesława Wierzbickiego greg 18 x.MM
17.00 x.AL + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 10 x.AG
18.00 x.MM + Krystynę Bober x.AL

 

 

Czwartek 21 stycznia

Św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

6.30 x.MM + osobę Bogu wiadoma greg 21 x.AL
7.15 x.GB + dusze w czyśćcu cierpiące x.MM
8.00 x.AL + Jadwigę greg 21 x.GB
16.00 x.AG + Czesława Wierzbickiego greg 19 x.MJ
17.00 x.MJ + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 11 x.DF
18.00 x.DF + Pawła Skalskiego greg 20 x.AG

 

 

 

Piątek 22 stycznia

6.30 x.GB + osobę Bogu wiadomą greg 22 x.MJ
7.15 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące x.AG
8.00 x.AG + Jadwigę greg 22 x.GB
8.00 x.MM + Jadwigę Hoffman w 2 rocz. śm.
16.00 x.MM + Czesława Wierzbickiego greg 20 x.DF
17.00 x.DF + Marię Krystynę Pszczółkowską greg 12 x.AL
18.00 x.AL + Pawła Skalskiego greg 21 x.DF