Intencje Mszy św. Parafia św. Aleksandra (2)

Sobota 10 kwietnia

6.30 x.DF + Jana Gawlika greg 7 x.GB
7.15 x.MJ + Jerzego Jabłońskiego greg 25 x.DF
8.00 x.GB + Marcina greg 6 x.MJ
16.00 x.AG + Mariana Biela w 5 roz. Śm. x.MM
17.00 x.AL + Aleksandra Żukowskiego greg 22 x.AG
18.00 x.MM + dusze w czyśćcu cierpiące x.AL

 

 

 

Niedziela 11 kwietnia

7.00 x.GB + Jana Gawlika greg 8 x.MM
8.30 x.GB + Mariannę, Bronisława i Aleksandra Zaręba x.MJ
8.30 x.MM + Marcina greg 7
9.40 x.MM Wypominki
10.00 x.DF Kościół dolny – Msza św. dla niesłyszących
10.00 x.MJ W intencji Parafian x.MM
11.30 x.MM + Ludwikę, Kazimierza i Tomasza Gostkowskich

+ Zofię Szutowicz

x.DF
13.00 x.AL + Zofię Śmigielską w rocz. śm. i jej rodziców x.GB
16.00 x.AG + Aleksandra Żukowskiego greg 23 x.DF
17.30 x.DF + Jerzego Jabłońskiego greg 26 x.AG
19.00 x.AG + Jerzego, Stanisława i Annę Kuchnio

+ Tomasza, Mariannę i Mariana Jarzynów

x.DF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek 12 kwietnia

6.30 x.MJ + zmarłych z rodz. Przybylskich i Maziarskich x.DF
7.15 x.DF + Jana Gawlika greg 9 x.AL
7.15 x.MJ + Jerzego Jabłońskiego greg 27
8.00 x.AL + Marcina greg 8 x.MJ
11.30 x.MM Pogrzeb: + Barbara Wolniewicz (urna)
16.00 x.MM + Kazimierza Krasiejko w 30 rocz. śm. x.AG
17.00 x.AG + Aleksandra Żukowskiego greg 24 x.MM
18.00 x.GB + dusze w czyśćcu cierpiące x.AG

 

 

 

Wtorek 13 kwietnia

6.30 x.AL + Jana Gawlika greg 10 x.AG
7.15 x.AG + Jerzego Jabłońskiego greg 28 x.MM
8.00 x.MM + Marcina greg 9 x.AL
16.00 x.DF + Ignacego Kosińskiego x.GB
17.00 x.GB + Aleksandra Żukowskiego greg 25 x.DF
18.00 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące x.GB

 

 

 

Środa 14 kwietnia

6.30 x.DF + Jana Gawlika greg 11 x.MJ
x.MM 7.00 w kaplicy Sióstr
7.15 x.MJ + Jerzego Jabłońskiego greg 29 x.DF
8.00 x.GB + Marcina greg 10 x.MJ
16.00 x.AG + Mieczysława Miłosza i zm. z całej rodziny x.MM
17.00 x.AL + Aleksandra Żukowskiego greg 26 x.AG
18.00 x.MM O łaskę uwolnienia, uzdrowienia i nawrócenia

dla Jerzego

x.AL

 

 

 

 

Czwartek 15 kwietnia

6.30 x.MM + Jana Gawlika greg 12 x.GB
6.30 x.AL + Jerzego Jabłońskiego greg 30
7.15 x.GB + Marcina greg 11 x.MM
8.00 x.AL + Małgorzatę i Reginę Sochackie x.GB
16.00 x.AG + Aleksandra Żukowskiego greg 27 x.MJ
17.00 x.MJ + dusze w czyśćcu cierpiące x.DF
18.00 x.DF W intencji dziękczynnej za 41 lat małżeństwa

Anny i Włodzimierza, o błog. Boże i opiekę MB

na dalsze lata życie

x.AG

 

 

 

Piątek 16 kwietnia

6.30 x.GB + Jana Gawlika greg 13 x.MJ
7.15 x.MJ + Marię Przyżycką greg 1 x.AG
8.00 x.AG + Marcina greg 12 x.GB
16.00 x.MM + Aleksandra Żukowskiego greg 28 x.DF
17.00 x.DF + dusze w czyśćcu cierpiące x.AL
18.00 x.AL + Andrzeja Zanki x.DF