Ankieta synodalno-parafialna

1
Szanowni Państwo,

Ta anonimowa ankieta daje Państwu możliwość wypowiedzenia swojej opinii na temat różnych obszarów działalności
naszej parafii. Zapraszamy każdą osobę powyżej 15 roku życia do pomyślenia o naszej parafii Św. Aleksandra i odpowiedzi
na poniższe pytania. DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY wypełnioną prosimy przynieść do zakrystii, kancelarii lub
skarbony w kościele. Ks. Proboszcz parafii

1. Czy jest Pani/Pan Parafianką/Parafianinem parafii Św. Aleksandra?

Tak Nie

2. Proszę podać swoją płeć:

Kobieta Mężczyzna

3. Proszę podać swój wiek:

15-18 lat 19-30 lata 30-35 lat 35-45 lat 45-55 lat 55-65 lat 65-75 lat powyżej 70 lat

PROSZĘ POMYŚLEĆ O NASZEJ PARAFII I ODPOWIEDZIEĆ NA PONIŻSZE PYTANIA

4. Co według Pani/Pana w naszej parafii funkcjonuje DOBRZE? (Proszę wziąć pod uwagę wszystkie obszary jej
działania: duszpasterstwo, liturgię, sakramenty, sprawy gospodarcze, kwestie techniczne, kontakt itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Co według Pani/Pana w naszej parafii funkcjonuje NIEWŁAŚCIWIE? (Proszę wziąć pod uwagę wszystkie obszary
jej działania: duszpasterstwo, liturgię, sakramenty, sprawy gospodarcze, kwestie techniczne, kontakt itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Czego Pani/Panu w naszej parafii BRAKUJE? (Proszę wziąć pod uwagę wszystkie obszary jej działania:
duszpasterstwo, liturgię, sakramenty, sprawy gospodarcze, kwestie techniczne, kontakt itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Jak często uczestniczy Pani/Pan we Mszy Świętej?

Częściej niż raz w tygodniu W każdą niedzielę i święta W niektóre niedziele i ważne święta

Tylko w ważne święta lub przy okazji ślubów, pogrzebów itp. Nie uczestniczę

8. Jeśli chodzi Pani/Pan do kościoła rzadziej niż raz w tygodniu, proszę napisać dlaczego.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Czy chciałaby Pani/chciałby Pan bardziej zaangażować się w życie parafii?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

10. Na jakim polu chciałaby Pani/chciałby Pan się zaangażować? (można wskazać kilka odpowiedzi)

Nie chcę się angażować bardziej niż do tej pory Służba liturgiczna przy ołtarzu

Czynny udział w liturgii poprzez czytanie czytań, modlitwy wiernych lub śpiew psalmu Dołączenie do jednej
z grup/wspólnot parafialnych Pomoc w organizacji wydarzeń parafialnych Uczestnictwo w Radzie Synodalnej
. Doradzenie w określonych sprawach gospodarczych / technicznych. Na innym polu (proszę napisać jakim)?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


11. Czy czuje się Pani/Pan częścią parafii?

Tak (proszę napisać dlaczego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nie (proszę napisać dlaczego)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. Co UŁATWIA Pani/Panu dobre przeżywanie Mszy Świętej w naszej parafii?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Co UTRUDNIA Pani/Panu dobre przeżywanie Mszy Świętej w naszej parafii?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. Czy ma Pani/Pan wystarczającą wiedzę odnośnie do tego, co dzieje się w parafii?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

15. Czy uważa Pani/Pan, że Księża w parafii są otwarci i chętni do pomocy?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

16. Czy kazania/homilie, które Pani/Pan słyszy są dla Pani/Pana zrozumiałe?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

17. Czy w razie potrzeby kontaktu z Parafią wie Pani/Pan dokąd pójść i do kogo się zwrócić?

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Trudno powiedzieć

18. Jaka forma kontaktu z parafią najbardziej by Pani/u odpowiadała? (można wskazać kilka odpowiedzi)

Bezpośrednia rozmowa z Księdzem Bezpośrednia rozmowa z Siostrą Zakonną

Bezpośrednia rozmowa z Osobą Świecką Rozmowa telefoniczna E-mail (poczta elektroniczna)

Kontakt przez media społecznościowe (Facebook, Messenger)

Skrzynka umieszczona w kościele do której można wrzucić swoją wiadomość

19. Skąd czerpie Pani/Pan wiedzę dotyczącą życia parafii? (można wskazać kilka odpowiedzi)

Ogłoszenia parafialne czytane podczas Mszy Świętej Strona www parafii Fanpage na Facebooku Gabloty
na ścianach Kościoła Informacje przekazywane przez znajomych/sąsiadów

Inne źródło (proszę zapisać jakie): ………………………………………………………………………………………………………………………

20. Czym przede wszystkim jest dla Pani/Pana nasza parafia? (proszę wskazać jedną odpowiedź)

Wspólnotą Instytucją Organizacją charytatywną Miejscem spotkania z Bogiem Trudno powiedzieć
c Czymś innym (proszę zapisać czym): ……………………………………………………………………………………………………………..

21. Czy należy Pani/Pan do jakiejś grupy lub wspólnoty w naszej parafii?

Tak Nie (proszę napisać dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

22. Jakiej wspólnoty lub grupy brakuje Pani/Panu w naszej parafii: (można wskazać kilka odpowiedzi)

Duszpasterstwo osób starszych Wspólnota dla dojrzałych małżeństw Duszpasterstwo osób w związkach
niesakramentalnych Duszpasterstwo małżonków opuszczonych Wspólnota Mężczyzn Innej (proszę
zapisać jakiej) ……………………………………………………………………………….. Żadnej (są już wszystkie, które są potrzebne)

23. W jaki sposób i na jakich polach Pani/Pana zdaniem można by rozwinąć współpracę między świeckimi
a duchownymi w naszej parafii?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………