Niedziela 29 października

Niedziela 29 października

1. Przyjmujemy już wypominki za zmarłych w zakrystii i kancelarii. W parafii mamy wypominki jednorazowe odczytane w pierwszym tygodniu listopada. Wypominki roczne czytane w niedziele przed sumą oraz Msza św. roczna odprawiana w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

2.Nabożeństwo wypominkowe za zmarłych powierzonych modlitwom naszego Kościoła odbędą się 1 listopada o godz 18:30 i 2 listopada o godz 18:30. Dnia 3 listopada będą wypominki za parlamentarzystów III Rzeczypospolitej o godz 17:30 zaś 6 listopada wypominki dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

3. Za nawiedzenia cmentarza od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące pod zwykłymi warunkami. Są nimi: spowiedź sakramentalna, przyjęcie tego dnia Komunii świętej, odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego, brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.

Ponadto, odpust zupełny przy zachowaniu tych samych warunków można uzyskać za nawiedzenie kościoła lub kaplicy w uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny oraz odmówienie modlitwy “Ojcze nasz” i “Wierzę w Boga”.

Odpust to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Bez spełnienia któregoś z wymienionych warunków odpust ma charakter cząstkowy, a nie zupełny.

4. W dniach 1-6 listopada udostępniony zostanie wiernym nasz cmentarz w krypcie kościelnej celem wypełnienia jednego z warunków odpustu. W krypcie spoczywa m.in ks. Jakub Falkowski nasz pierwszy proboszcz i założyciel Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych.

5. W piątek 27 października odbyło się posiedzenie Rady Parafialnej. Poruszyliśmy m. In następujące tematy: remont naszego kościoła ( w czwartek odbyło się spotkanie u konserwatora zabytków, w którym wzięli udział konserwator, eksperte z Krakowa, zespuł projektantów i ks. Proboszcz), wynajęcie wschodniej ściany plebanii na mural reklamowy celem pozyskiwania środków na renowację kościoła. Sprawy duszpasterskie: obchody święta Niepodległości 11 listopada, odpust parafialny, Roraty, działalność scholi i Caritas.

Liczenie wiernych wykazało obecność 832 wiernych dnia 15 listopada na Mszach św.

Dane z poprzednich lat

2018 – 982

2019 – 925

2021 – 858

2022 – 861

Dnia 11 listopada o godz 16:00 będzie odprawiona Msza św w intencji Ojczyzny a po niej śpiewanie patriotyczne do godz 17:00